Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Coronavirus: overlegorganen in de onderneming

By 7 april 2020No Comments

In ons artikel ‘Advies NAR i.v.m. tijdelijke schorsing procedure sociale verkiezingen 2020 vanaf dag X+36 gelet op de coroncrisis‘ werd reeds toegelicht dat de sociale partners de regering hebben gevraagd om de procedure van de sociale verkiezingen op te schorten vanaf dag X+36 (na indiening kandidatenlijsten) voor een nog nader te bepalen termijn. Dit moet vastgelegd worden via een KB.

Het sociaal overleg in de onderneming blijft via de bestaande overlegorganen functioneren, totdat de nieuwe organen geïnstalleerd zijn.

U dient dus de ondernemingsraad, het comité of de vakbondsafvaardiging verder te blijven informeren en raadplegen over de materies waarvoor zij bevoegd zijn.

De vergaderingen zullen ook volgens hun normaal verloop plaatsvinden, maar dan wel met inachtname van de social distancing regels of via videoconferentie of elk ander middel dat werd goedgekeurd volgens de modaliteiten voorzien in het huishoudelijk reglement.

 

Het is wachten op het KB dat het wetgevend kader voor de opschorting en de verdere modaliteiten hieromtrent vastlegt.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2020/invloed-van-de-corona-crisis-op-de-sociale

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.