Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Deadline educatief verlof Vlaanderen: schooljaar 2018 – 2019

By 25 november 2019No Comments

De indieningstermijn voor de terugbetalingsaanvraag voor educatief verlof voor het schooljaar 2018 – 2019 in het Vlaamse gewest nadert!

Vanaf het schooljaar 2019 – 2020 is het educatief verlof in Vlaanderen hervormd naar het Vlaams opleidingsverlof. Meer informatie over het Vlaams opleidingsverlof kan u terugvinden in ons artikel ‘Vlaams opleidingsverlof vanaf  1/09/2019′.

De terugbetalingsaanvragen voor het schooljaar 2018 – 2019 worden nog op basis van de oude regelgeving behandeld.

Aanvraag terugbetaling educatief verlof schooljaar 2018 – 2019

De aanvragen tot terugbetaling van de lonen en sociale bijdragen die betrekking hebben op de dagen en uren van het betaald educatief verlof moeten worden ingediend bij het gewest waar de onderneming is gevestigd.

Heeft uw onderneming meerdere vestigingseenheden verspreid over meerdere gewesten? Dan moet u per gewest een aanvraag tot terugbetaling indienen bij het gewest waar het personeel dat gebruik heeft gemaakt van educatief verlof, is tewerkgesteld.  Het is dus niet mogelijk om één gezamenlijke aanvraag in te dienen op naam van de maatschappelijke zetel als uw personeel verspreid is over vestigingen in meerdere gewesten.  De aanvraag mag wel gegroepeerd worden per gewest.

Voor werknemers die in meer dan één gewest tewerkgesteld worden, moet de procedure zoals vastgelegd in de nota intergewestelijke mobiliteit.

De aanvraag om terugbetaling moet jaarlijks voor alle betrokken werknemers worden ingediend op basis van de volgende documenten:

  • een aangifte van schuldvordering waarop het bedrag dat voor elke werknemer wordt gevraagd, wordt vermeld;
  • eenindividuele steekkaart die voor elke werknemer de verlofperiodes die werden toegekend, vermeldt;
  • het attest van regelmatige inschrijving en de attesten van regelmatige aanwezigheid.

Daarnaast is het mogelijk dat volgende documenten moeten worden verstrekt:

  • kopie van de arbeidsovereenkomst (variabele deeltijdse tewerkstelling);
  • verklaring op eer waaruit blijkt dat de betrokken werknemer nog geen diploma hoger secundair onderwijs bezit (opleiding basiseducatie of opleiding voor het behalen van een eerste diploma hoger secundair onderwijs);
  • bewijs m.b.t. het samenvallen van de lesuren met de arbeidstijd (werknemers <4/5 tewerkstelling met een vast uurrooster of bij toepassing van de verhoogde maxima omwille van het samenvallen van de lesuren met het arbeidsrooster).

Deadline voor het indienen van de aanvraag 

U kan ten vroegste een aanvraag tot terugbetaling indienen na het einde van het schooljaar. De termijnen voor het indienen van deze aanvraag moeten strikt nageleefd worden. Indien u te laat bent, zal u geen terugbetaling kunnen bekomen.

Sinds de overgang van de bevoegdheid naar de gewesten gelden er verschillende indieningstermijnen per gewest.

In Vlaanderen dient u uw terugbetalingsaanvraag educatief verlof voor het schooljaar 2018 – 2019 ten laatste op 31 december 2019 schriftelijk in te dienen.

Het is niet mogelijk om van deze termijn af te wijken. De postdatum is bepalend.

U dient uw terugbetalingsaanvraag te groeperen per schooljaar.

Het forfait voor de terugbetaling bedraagt momenteel 21,30 euro/ uur.

 

Bron: Decreet van de Vlaamse overheid van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, B.S. 29.12.2015.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.