Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Kleine statuten: RSZ schrapt DmfA-aangifte op verzoek van Fedris

By 25 november 2019No Comments

De wijziging betreffende de kleine statuten werd al uitgebreid toegelicht in ons artikel “Verandering op til voor de ‘kleine statuten’ vanaf 1 januari 2020”.

Recent heeft de RSZ echter gecommuniceerd dat de aangifte niet dient te gebeuren via een ‘mini’-Dmfa maar wel via een verrijkte Dimona-aangifte. Een aangifte is noodzakelijk om de vereiste gegevens te verzamelen en de correcte informatie door te geven aan de arbeidsongevallenverzekeraar. Bij onvolledige of onjuiste informatie zal de verzekeraar de nodige acties ondernemen.

Dimona-aangifte

Zoals reeds vermeld in ons eerder artikel zal er een nieuw Dimona type gecreëerd worden, zijnde ‘STG’. Let wel, instapstages (‘TRI’) en Individuele Beroepsopleidingen (‘IVT‘) behouden hun specifieke Dimona type.

Aangezien het om een verrijkte aangifte gaat, zullen een aantal bijkomende elementen meegedeeld moeten worden:

  • Gedekte periode: begin en einddatum stageperiode
  • Arbeider/bediende
  • Risicoklasse voor de arbeidsongevallen

Als de aangifte gebeurt door de stagegever (en niet de opleidingsinstelling/school) dan moeten dezelfde regels gevolgd worden als voor het gewone personeel, m.n. dat dit enkel ingevuld moet worden wanneer de stagiair behoort tot een risicoklasse die verschillend is van de voornaamste activiteit van de werkgever.

  • Statuut:
    • F1: vergoedingsstelsel arbeidsongevallen zoals dat van de leerlingen
    • F2:  afwijkend vergoedingsstelsels

Op de website van Fedris vind je onderaan de pagina bij “overzichtstabel leerwerkcontracten” een Excel-file waarin per categorie zeer overzichtelijk het statuut vermeld wordt.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen de Dimona met het nieuwe type STG aangegeven worden.

Wat met de lopende opleidingsovereenkomsten?

Deze overeenkomsten moeten met een Dimona OUT worden afgesloten op 31 december 2019 en met een Dimona IN opnieuw aangegeven worden op 1 januari 2020.

Dus ook voor de bestaande TRI en IVT Dimona-types zal een Dimona UIT en IN gedaan moeten worden, waarin de bijkomende elementen opgenomen moeten worden.

Als de gegevens niet correct zijn of gewijzigd moeten worden, moet er steeds een nieuwe Dimona moeten gebeuren. Een wijziging is niet mogelijk. De RSZ zal deze aanpassing niet als laattijdig beschouwen.

RSZ-inschrijving voor niet-werkgevers

Stagegevers die nog niet gekend zijn bij de RSZ dienen gelet op deze wijziging zich bij de RSZ in te schrijven om een RSZ-nummer te bekomen. Anders kunnen zij de verplichte aangiftes niet uitvoeren.

 

Bron: Tussentijdse instructies RSZ 2019/03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.