Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale verkiezingen – Stemrecht uitzendkrachten

By 22 november 2019november 29th, 2019No Comments

De sociale verkiezingen van 2020 komen stilaan dichterbij. Een belangrijke nieuwigheid is het stemrecht voor uitzendkrachten.

Welke ondernemingen?

De sociale verkiezingen moeten georganiseerd worden om de personeelsvertegenwoordigers in het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) aan te duiden indien de onderneming gemiddeld ten minste 50 werknemers telt, en om de personeelsvertegenwoordigers voor de ondernemingsraad (OR) aan te duiden indien de onderneming gemiddeld ten minste 100 werknemers telt. Het begrip ‘technische bedrijfseenheid’ (TBE) is hierbij van essentieel belang.

Een juridische entiteit kan samengesteld zijn uit een of meerdere TBE indien ze economisch en sociaal gezien autonoom zijn. Daarnaast is het ook mogelijk dat meerdere juridische entiteiten één TBE vormen omwille van economische en sociale samenhang.

Uitzendkrachten – stemrecht

Voor het eerst zullen uitzendkrachten stemrecht hebben bij de sociale verkiezingen bij de klant-gebruiker indien ze voldoen aan de door de wet voorziene tewerkstellingsvoorwaarden.

Opgelet: De wettelijke voorwaarden inzake stemrecht voor de uitzendkracht betreffen een anciënniteit bij éénzelfde gebruiker. Het feit dat de terbeschikkingstelling gebeurt via verscheidene uitzendkantoren speelt hierin geen rol. Indien een uitzendkracht bij dezelfde klant-gebruiker in de referteperiode gewerkt heeft via verschillende uitzendkantoren, dan moet dit samengevoegd worden om de tewerkstellingsvoorwaarde na te gaan.

Cumulatieve tewerkstellingsvoorwaarden

 1. In de referteperiode van 1 augustus 2019 tot dag X tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de TBE van de gebruiker

      • Minstens 3 ononderbroken maanden;

OF

      • Minstens 65 onderbroken arbeidsdagen

Er geldt hierbij een cascaderegeling. Er zal eerst nagegaan worden of de voorwaarde van de ononderbroken tewerkstelling van minstens 3 maanden voldaan is. Indien dit niet het geval is, zal de voorwaarde van de 65 onderbroken arbeidsdagen nagegaan worden.

EN

2. In de referteperiode van dag X tot dag X+77 minstens 26 arbeidsdagen tewerkgesteld zijn in de juridische entiteit van de gebruiker of in de TBE van de gebruiker

Referteperiode?

Dag X en X+77 is afhankelijk van de door de klant-gebruiker gekozen verkiezingsdatum (Dag Y).
Dag X = Y-90

Dag XDag X+77 Dag Y
11/02/202028/04/202011/05/2019
12/02/202029/04/202012/05/2019
13/02/202030/04/202013/05/2019
14/02/202001/05/202014/05/2019
15/02/202002/05/202015/05/2019
16/02/202003/05/202016/05/2019
17/02/202004/05/202017/05/2019
18/02/202005/05/202018/05/2019
19/02/202006/05/202019/05/2019
20/02/202007/05/202020/05/2019
21/02/202008/05/202021/05/2019
22/02/202009/05/202022/05/2019
23/02/202010/05/202023/05/2019
24/02/202011/05/2020 24/05/2019 

 

Standpunt FOD WASO

  • ‘Ononderbroken maanden’: ononderbroken onder contract bij de klant-gebruiker. Bepaalde korte periodes die niet onder contract liggen, tellen niet mee als onderbreking, namelijk gewoonlijke inactiviteitsdagen, weekenddagen, dagen van collectief verlof,….
  • ‘Onderbroken arbeidsdagen’: dagen waarop de uitzendkracht daadwerkelijk ter beschikking is gesteld bij de gebruiker. Het gaat met andere woorden over dagen waarop arbeid voorzien is tijdens het contract. Het gaat over alle dagen waarop de uitzendkracht ingeboekt is bij de gebruiker en daadwerkelijk gepresteerd heeft, met dien verstaande dat schorsingen ook mee in aanmerking komen.

Voorbeeld:
Indien de uitzendkracht gedurende 3 opeenvolgende maanden is tewerkgesteld bij een gebruiker (die inactief is op zaterdag en zondag) op basis van opeenvolgende deeltijdse weekcontracten van maandag tot vrijdag, met een werkrooster op maandag, woensdag en vrijdag, zal er sprake zijn van een ononderbroken periode van 3 maanden.
Indien er geen sprake is van opeenvolgende weekcontracten, doch er wordt onderbroken, worden enkel de daadwerkelijk gepresteerde dagen en de gelijkgestelde dagen geteld (vb. indien de uitzendkracht op een bepaalde dag was ingeboekt maar niet presteert wegens ziekte, telt deze dag mee als arbeidsdag).

 

Bron: Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, BS 7 december 2007; www.werk.belgie.be. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.