Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Duaal leren ook mogelijk voor volwassenonderwijs vanaf september 2022

By 31 augustus 2022No Comments

Duaal leren bestaat sinds het schooljaar 2019-2020 als volwaardig traject in het secundair onderwijs. In dat systeem kunnen jongeren vanaf 15 jaar leren in de klas combineren met leren op de werkvloer.

Vanaf september 2022 kunnen ook cursisten van het volwassenenonderwijs een duale opleiding volgen in het Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Een duale opleiding in het volwassenenonderwijs is een beroepsopleiding van het secundair volwassenenonderwijs waarin cursisten de competenties die leiden naar een beroepskwalificatie deels verwerven in het centrum voor volwassenenonderwijs (CVO) (de onderwijsinstellingscomponent) en deels op de werkplek (de werkplekcomponent).

In dit kader is het vereist dat minstens 50% van de lestijd op de werkvloer zal plaatsvinden. Dat aandeel zal in het opleidingsprofiel worden vastgelegd maar uitzonderlijk kan de Vlaamse Regering daarvan afwijken indien dat goed gemotiveerd wordt.

Het duaal leren is enkel mogelijk voor opleidingen die gebaseerd zijn op een erkende beroepskwalificatie. Via deze link kan de lijst van opleidingen die duaal ingericht kunnen worden, geraadpleegd worden.

Net als in het secundair onderwijs kunnen overeenkomsten enkel gesloten worden met erkende leerondernemingen.

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, sluit een betaalde overeenkomst met het Centrum voor Volwassenenonderwijs en een erkende onderneming. Het aantal uren op de werkvloer bepaalt het type overeenkomst en de leervergoeding voor de cursist.

  • Overeenkomst duale opleiding statuut (ODO-statuut): indien er sprake is van minstens 20 uur per week op de werkplek. In dit geval krijgt de cursist een vergoeding voor de uren werkplek- én onderwijsinstellingscomponent en bouwt de cursist socialezekerheidsrechten op (~statuut leerling in het kader van een alternerende opleiding).
  • Overeenkomst duale opleiding (ODO): indien er sprake is van minder dan 20 uur per week leren op de werkvloer. In dat geval krijgt de cursist enkel een vergoeding voor de uren op de werkplek.
  • Voor de specifieke situatie van cursisten tewerkgesteld in een onderneming met een arbeidsovereenkomst, waarbij de werkplekcomponent uitgevoerd wordt in diezelfde onderneming tijdens de in de arbeidsovereenkomst bepaalde arbeidstijd, is een overeenkomst van duale opleiding zonder leervergoeding mogelijk. Dit ongeacht het gemiddeld aantal uren per week op de reële werkplek.
  • Omwille van de specifieke situatie van de non-profit sector is naast de bovenstaande overeenkomsten van duale opleiding in het volwassenenonderwijs ook uitzonderlijk een deeltijdse arbeidsovereenkomst mogelijk.

Het ontwerpbesluit, dat de hoogte van de leervergoeding regelt, werd nog niet finaal goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Onderstaande info geldt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring.

Het aantal gewerkte of gelijkgestelde uren wordt vermenigvuldigd met de uurvergoeding die gebaseerd is op 34,50% van het GGMMI (34,50% GGMMI : 4,33 (52 weken/12 maanden) : 38 uur/week = 0,21% van GGMMI per uur).

Voorbeeld: GGMMI op datum van 01.04.2022: 1806,16 euro x 0,21% = 3,80 euro/uur.

 

Bron: https://www.vlaanderen.be/begeleiden-bij-duaal-en-alternerend-leren/duaal-leren-in-volwassenenonderwijs;Besluit van de Vlaamse Regering van 17/06/2022 houdende uitvoering van het decreet van 25 maart 2022 tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs, BS 19 augustus 2022;  Decreet van 25 maart 2022 tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs, BS 31 mei 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.