Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Dubbelbelastingverdrag België-buurlanden betreffende thuiswerk verricht gedurende de COVID-19 gezondheidscrisis – update

By 29 april 2022No Comments

België-Duitsland

Recent heeft België met Duitsland opnieuw het akkoord verlengd dat de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19-gezondheidscrisis regelt. Deze regeling gold initieel voor de periode vanaf 11/03/2020 tot 31/03/2022, en wordt dus nu opnieuw verlengd tot 30.06.2022.

De thuiswerkdagen ten gevolge van maatregelen die door de Duitse of Belgische regering of door de lokale besturen werden getroffen om de COVID-19-pandemie te bestrijden worden geacht te zijn gepresteerd in de staat waar de grensarbeider de dienstbetrekking zou hebben uitgeoefend indien deze maatregelen niet van kracht waren als de bezoldigingen voor deze thuiswerkdagen ook effectief belast worden in die staat.  Dit is het geval indien de inkomsten opgenomen zijn in de belastinggrondslag om de belastingen te berekenen.

Deze fictie is niet van toepassing op de dagen waarop de grensarbeider los van de maatregelen van thuis of in een andere staat gewerkt zou hebben.

De werknemer moet een verklaring van de werkgever ter beschikking houden met daarop de dagen waarop uitsluitend wegens de COVID-19-pandemie  van thuis gewerkt werd.

België – overige buurlanden

In de vorige akkoorden met de buurlanden Frankrijk, Luxemburg en Nederland is expliciet opgenomen dat akkoorden, en dus de fictie betreffende de dagen van tewerkstelling in het thuisland omwille van corona stilzwijgend verlengd zullen worden tot 30/06/2022 tenzij één van de partijen vóór 31 maart 2022 het akkoord door middel van een schriftelijke kennisgeving opzegt, hetgeen niet gebeurd is.

Aangezien er geen opzegging heeft plaatsgevonden, zijn deze drie akkoorden ook van toepassing tot 30.06.2022

Geen verlenging meer voor akkoord België – Nederland na 30/06/2022

België en Nederland hebben wel reeds beslist dat het na 30/06/2022 de fictie niet langer toegepast mag worden. Aldus zullen vanaf 1/7/2022 werknemers voor elke dag dat ze thuis werken in hun woonland belastbaar zijn. Belgische werkgevers die Nederlandse werknemers tewerkstellen waarvoor het structureel thuiswerk bestendigd wordt, dienen dus vanaf voormelde datum rekening moeten houden dat er een Nederlande belastingheffing op het loon van de betreffende werknemers verschuldigd zal zijn, i.p.v. een Belgische heffing.

De overige vereisten, zoals o.a. de verklaring van de werkgever blijven overeind. Hierover kan u meer lezen in het eerdere artikel ‘Dubbelbelastingverdragen buurlanden opnieuw verlengd tot 31 maart 2022‘. De werknemer dient deze verklaring van de werkgever ter beschikking te houden van de Belgische administratie. Daarnaast moet de werknemer ook het bewijs kunnen voorleggen aan de administratie van de daadwerkelijke belasting van de bezoldigingen voor telewerkdagen in de staat waar de activiteit zou zijn uitgeoefend zonder de maatregelen tegen Covid-19 in .

Bron: Akkoord van 22 maart 2022 in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België ter verlenging van het akkoord in onderling overleg van 6 mei 2020 met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit werken in de context van de COVID-19-pandemie, zoals verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 20 mei 2020, 22 juni 2020, 24 augustus 2020, 11 december 2020, 17 maart 2021, 16 juni 2021, 23 september 2021 en 17 december 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.