Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Dwangbevel in plaats van dagvaarding door de RSZ

By 28 maart 2017juni 25th, 2019No Comments

Vanaf 01.02.2017 doet de RSZ in principe geen beroep meer op invordering  van schulden via dagvaarding, maar gebeurt de navordering via dwangbevel.

Deze maatregel werd genomen in uitvoering van het Justitieplan om zo het werk van de rechtbanken te verlichten.

Indien een werkgever niet zou reageren op de rappels van de RSZ, zal de RSZ voortaan de schuld dus innen via dwangbevel, behalve in uitzonderlijke gevallen.

Het is daarnaast de intentie van de RSZ om navordering via dwangbevel zo veel mogelijk te vermijden. Hiervoor heeft de RSZ de volgende maatregelen genomen:

    • De mogelijkheden voor minnelijke invordering uitgebreid;
    • Het aanmoedigen van werkgever met betalingsproblemen om gebruik te maken van minnelijke oplossingen. Op deze manier kunnen werkgevers immers hun schuld afbetalen volgens onderhandelde modaliteiten.

Zolang de schuld van een werkgever gedekt wordt door een minnelijk afbetalingsplan waarvan de modaliteiten strikt nageleefd worden door de werkgever, zal de betrokken werkgever attesten blijven ontvangen om geldig te kunnen inschrijven voor overheidsopdrachten. Bovendien zullen deze werkgevers vrijgesteld blijven van inhoudingen ingevolge art. 30bis en 30ter op facturen die zij voorleggen.

Echter indien een werkgever de modaliteiten van het afbetalingsplan niet zou naleven, dan zal de schuld via dwangbevel ingevorderd worden.

 

Bron: Wet 1 december 2016 tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de fede-rale overheid, BS 29 december 2016. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.