Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ecocheques vanaf september 2019 ook voor steps, eenwielers en hoverboards

By 26 juli 2019No Comments

Ecocheques

Een ecocheque is een extralegaal voordeel dat een werknemer van zijn werkgever kan krijgen. Deze cheques zijn vrijgesteld mits naleving van de voorwaarden vrij van belastingen en sociale bijdragen. Werknemers moeten ook geen eigen bijdrage betalen voor ecocheques.

De doelstelling van de sociale partners bij de uitwerking van het stelsel van ecocheques was om de netto-koopkracht van de werknemers te verhogen door de toekenning van een voordeel dat specifiek bestemd is voor de aankoop van producten of diensten met een ecologisch toegevoegde waarde.

Limitatieve lijst

Met ecocheques kan men enkel de producten aankopen die opgenomen zijn in een limitatieve lijst met ‘toegelaten’ producten en diensten.

De NAR publiceerde op 20 februari 2009 een dergelijke limitatieve lijst. Deze lijst geldt in principe voor onbepaalde duur, maar wordt om de twee jaar geëvalueerd door de sociale partners. Bij deze evaluatie wordt er rekening gehouden met de nieuwe ecologische inzichten en beleidsontwikkelingen, maar ook met de nood aan stabiliteit van het stelsel van de ecocheques. De lijst met producten en diensten die met ecocheques kunnen worden aangeschaft, werd reeds meermaals geactualiseerd en uitgebreid.

Vanaf 1 september 2019 geldt er echter een nieuwe geactualiseerde lijst. De aangepaste lijst geldt pas vanaf 1 september 2019, maar zal ook van toepassing zijn op de al eerder toegekende ecocheques.

In het advies nr. 2.136 bevestigt de NAR bovendien dat er een nieuwe evaluatiecyclus komt in 2020 op basis van de voorstellen die ten laatste op 30 juni 2020 rechtstreeks moeten worden bezorgd, alsook dat er een wettelijk en regelgevend kader betreffende de “korte keten” bepaald moet worden om die eventueel in de lijst te kunnen opnemen.

Steps, eenwielers, hoverboards

Opvallende nieuwkomers in de lijst van ‘toegelaten’ producten en diensten zijn steps, eenwielers, hoverboards, met of zonder elektrische motor die opgenomen zijn onder de categorie ‘milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit’. Naar aanleiding van de invoering van het mobiliteitsbudget op 1 maart 2019 vonden de sociale partners het opportuun om de lijst van de producten en diensten die met ecocheques aangekocht kunnen worden, te verduidelijken en aan te vullen, in het bijzonder om te zorgen voor de best mogelijke samenhang tussen het mobiliteitsbudget, dat een definitie van de “zachte mobiliteit” behelst, en de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98.

Duurzaam tuinieren

Daarnaast wordt de term ‘alle elektrische of niet gemotoriseerde tuingereedschappen’ verduidelijkt zodat de batterijen (of accus) die afzonderlijk van de tuingereedschappen worden verkocht ook met ecocheques kunnen worden aangekocht.

Bron: Perscommuniqué NAR 16/07/2019; Advies nr. 2136 van de NAR van 16.07.2019; CAO nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques, gewijzigd door de collectieve overeenkomsten nr. 98bis van 21 december 2010 en nr. 89ter van 24 maart 2015; CAO nr. 98/6 van 16 juli 2019 tot wijziging van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 98 van 20 februari 2009 betreffende de ecocheques; KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.