Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Educatief verlof loonplafond schooljaar 2022 – 2023 – update

By 28 februari 2023No Comments

In het kader van de regelgeving inzake het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normale loon. De werkgever kan dit loon beperken tot het grensbedrag. Een KB voorziet in de begrenzing van het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof. Het normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de betaalde feestdagen.

Het algemeen loonplafond voor educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof was voor schooljaar 2021 – 2022 vastgelegd op  3.047 euro bruto.

Via het KB van 25/09/2022 werd de loongrens voor schooljaar 2022 – 2023 verhoogd tot  3.170 euro bruto (gelet op de overschrijdng van de spilindex in augustus 2021 en december 2021). 

De minsterraad heeft op 25/11/2022 een voorstel goedgekeurd ter actualisering van het loonplafond voor schooljaar 2022 – 2023. 

In dit voorstel wordt de loongrens voor schooljaar 2022 – 2023 verhoogd naar 3.364 euro bruto voor de periode 01/01/2023 – 31/08/2023 (gelet op de overschrijding van de spilindex in de maanden februari, april en juli 2022). 

Voor de periode van 01/09/2022 – 31/12/2022 geldt het hierboven vermelde bedrag van 3.170 euro bruto. 

 

Bovenstaande bespreking is gebaseerd op ontwerpteksten en onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

 

Bron: https://news.belgium.be/nl/bepaling-van-de-loongrens-voor-het-educatief-verlof-2022-2023; KB van 25/09/2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6. – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen BS 6 oktober 2022. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen; https://news.belgium.be/nl/actualisatie-van-het-loonplafond-voor-het-betaald-educatief-verlof-2022-2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.