Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Einde van de neutralisering van de studentenuren in de zorgsector

By 31 maart 2023No Comments

Er werd voor het 1e kwartaal van 2023 voorzien in een verlenging van de volledige neutralisatie van de uren die een student presteert in de zorgsector. Dit geldt ook voor de uren die als student-uitzendkracht gepresteerd worden bij de klant-gebruikers die tot deze sector behoort. Deze uren telden niet mee voor het contingent van 600 uren voor 2023.

Zorgsector:

PC 318 (gezins- en bejaardenhulp – werkgeverscategorie 211 en 611)
PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten – werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911)
PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector – werkgeverscategorie 122 en 322)
PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector — werkgeverscategorie 022 en 222)
de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
openbare zorginstellingen met volgende NACE-codes:
86101 – algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
86102 – geriatrische ziekenhuizen
86103 – gespecialiseerde ziekenhuizen
86104 – psychiatrische ziekenhuizen
86109 – overige hospitalisatiediensten
86210 – huisartspraktijken
86901 – activiteiten medische laboratoria
86903 – ziekenvervoer
86904 – activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86905 – ambulante revalidatieactiviteiten
86906 – verpleegkundige activiteiten
86909 – overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
87101 – rust- en verzorgingstehuizen
87109 – overige verpleeginstellingen met huisvesting
87201 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
87202 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
87203 – Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
87204 – Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
87205 – Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
87209 – Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
87301 – rusthuizen voor ouderen
87302 – Serviceflats voor ouderen
87303 – Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
87304 – Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
87309 – Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
87901 – integrale jeugdhulp met huisvesting
87902 – Algemeen welzijnswerk met huisvesting
87909 – Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
88101 – Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
88102 – Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
88103 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88104 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88109 – Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
88911 – Kinderdagverblijven en crèches
88912 – Kinderopvang door onthaalmoeders
88919 – Overige kinderopvang
88991 – Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88992 – Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88993 – Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
88994 – Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
88996 – Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
88999 – Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

 

Vanaf 01/04/2023 zullen de uren die een student presteert in de zorgsector (~klant-gebruiker die tot deze sector behoort) terug in rekening gebracht moeten worden voor het contingent van 600 uren voor 2023.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.