Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Bedragen grenzen loonbeslag en loonoverdracht vanaf 01/04/2023

By 31 maart 2023No Comments

Voor het eerste kwartaal 2023 (01/01/2023 – 31/03/2023) werd er voorzien in een tijdelijke verhoging van de drempels. Vanaf 01/04/2023 zijn de gewone drempels voor 2023 van toepassing.

Beroepsinkomsten

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden de volgende grens bedragen:

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.316 EUR0%
1.316,01 – 1.414 EUR20% (max. 19,60 euro)
1.414,01 – 1.560 EUR30% (max. 43,80 euro)
1.560,01 – 1.706 EUR40% (max. 58,40 euro)
> 1.706 EUR100%

Vervangingsinkomen

Voor inkomsten uit andere activiteiten dan vermeld bij punt 1 gelden onderstaande grens bedragen. Het gaat hier onder andere om pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte uitkeringen,… Indien uw werknemer bijvoorbeeld deeltijds werkt en deeltijds een uitkering ontvangt, dan is deze uitkering vatbaar voor beslag of overdracht rekening houdend met onderstaande grens bedragen.

Maandelijks loon Voor beslag of overdracht vatbare gedeelte
tot 1.316 EUR0%
1.316,01 – 1.414 EUR20%
1.414,01 – 1.706EUR40%
> 1.706 EUR100%

Vermindering kind ten laste

Het voor beslag of overdracht vatbare bedrag kan verminderd worden met een bedrag per kind ten laste. Dit bedrag wordt vastgesteld op 81 euro per kind ten laste.

Wetsvoorstel niet voor beslag vatbare goederen

Er werd recent ook een wetsvoorstel aangenomen in de commissie voor Justitie tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen.

Er wordt enerzijds voorzien in een aanpassing van de verouderde opsomming aan de moderne noden (vb. strijkplank,  de boeken en overige voorwerpen nodig voor de voortzetting van studies of voor de beroepsopleiding, goederen die volstrekt nodig zijn voor het beroep, een computer met internetverbinding en een printer, mobiele telefoon, …..).

Daarnaast wordt ook de termijn verlengd om verzet te doen met betrekking tot de onbeslagbare goederen, zodat de beslagene meer tijd heeft om zich ter zake te informeren (van 5 tot 15 dagen).

 

Bron: KB van 11/12/2022 tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijke Wetboek (1), BS 19 december 2022; Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van artikelen 66 tot en met 74 van de wet van 30 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisisMinisterraad van 16 december 2022; Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen, Parl. St. Kamer 2022 – 2023, 0373. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.