Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Einde verplicht telewerk vanaf 27/06/2021! – update

By 28 juni 2021No Comments

Op 11/05/2021 heeft het Overlegcomité beslist over een breed Zomerplan met gefaseerde versoepelingen.

Stap 2 van de versoepelingen van het Zomerplan zal vervroegd ingaan op 27/06/2021 i.p.v. 01/07/2021. Een van de versoepelingen heeft betrekking op het verplicht telewerk dat in voege is sinds 02/11/2020 voor alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dat onmogelijk is door de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. In het kader van dit verplicht telewerk is de werkgever ertoe gehouden om de werknemers die niet kunnen telewerken een attest of elk ander bewijsstuk die de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt, te bezorgen. 

Vanaf 27/06/2021 zal telewerk niet langer verplicht zijn, maar wel nog steeds sterk aanbevolen door de overheidWerknemers mogen dus terug op kantoor werken. In dit kader blijven de preventiemaatregelen (o.a. sociale distancing) zoals opgenomen in de Generieke gids nog steeds van belang.

Werkgevers zullen dus tijdig moeten bekijken of de preventiemaatregelen voor een terugkeer naar kantoor op punt staan en welke regels van toepassing (zullen) zijn i.v.m. het telewerk:

  • CAO 149 – aanbevolen / verplicht telewerk  (einddatum CAO: 31/12/2021)
  • CAO 85 – structureel telewerk
  • Wet werkbaar en wendbaar werk – occasioneel telewerk

Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

 Men moet zowel de werknemers als derden tijdig informeren over de geldende preventiemaatregelen en desgevallend een een passende opleiding verstrekken.  

Concreet moet men geen attest of bewijsstuk meer bezorgen aan de werknemers die niet kunnen telewerken en moet er vanaf juli 2021 ook geen telewerkaangifte meer gebeuren op de website van de RSZ.

Daarnaast zijn vanaf 27/06/2021 ook terug fysieke teambuildings mogelijk. Bij de organisatie van deze teambuildings moet de werkgever de nodige preventiemaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de activiteit coronaproof kan verlopen (cf. Generieke gids). Indien het gaat om een georganiseerde activiteit (art. 8 MB) of er sprake is van horeca-activiteiten (art. 6 MB), moeten ook de regels die in het bijzonder voor die activiteiten van toepassing zijn, worden nageleefd.

 

Bron: Instructies RSZ 2021/2 – tussentijdse instructies 15/06/2021;  https://www.premier.be/nl/overlegcomite-vanaf-27-juni-volgende-stap-zomerplan; MB van 23/06/2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 24 juni 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.