Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Elektronische aangifte sociale risico’s (eASR) sector uitkeringen – 2020

By 27 december 2019januari 13th, 2020No Comments

De sector uitkeringen voorziet de volgende planning voor de verplichte elektronische aangifte van sociale risico’s.

  • ZIMA001 (inlichtingenblad mutualiteit) – 01/07/2019 (overgangsperiode tot 31/12/2019)
  • ZIMA006 (aangifte van werkhervatting) – 01/01/2020
  • ZIMA002 (maandelijkse aangifte aangepaste arbeid) – 01/07/2020

Voor de overige scenario’s is de planning nog te bepalen.

ZIMA001 en ZIMA006 verplicht elektronisch in 2020

Voor de ZIMA001 (inlichtingenblad mutualiteit) werd een overgangsperiode voorzien van 6 maanden tot 31/12/2019. Tijdens deze periode kon de aangifte nog op papier gedaan worden.

Vanaf 01/01/2020 bent u verplicht om de ZIMA001 en de ZIMA006 elektronisch te verrichten.

Daarvoor is het van belang dat u als onderneming uw keuze voor het ontvangen van de ASR aanvragen van het ziekenfonds in Destha aanduidt.

Vanaf 01/01/2020 zal u immers geen papieren aanvragen meer ontvangen van het ziekenfonds. U moet uw keuze voor het ontvangen van de elektronische ASR aanvragen daarom registeren in DestHa.

DestHa

In DestHa kan u per sociaal risico de bestemmeling, het kanaal en de werkwijze aanduiden voor het ontvangen van de ASR aanvragen van het ziekenfonds.

  • Bestemmeling: werkgever of dienstverlener
  • Kanaal: e-box of batch

Vanaf 01/01/2020 is het niet meer mogelijk om het papieren kanaal te selecteren voor de ZIMA001 en ZIMA006.

  • Werkwijze:
    • Op aanvraag (“algemeen”): de bestemmeling wenst alle aanvragen te ontvangen De aangiften worden opgemaakt als antwoord op een aanvraag.
    • Op eigen initiatief (“specifiek”): de bestemmeling wenst alleen specifieke aanvragen te ontvangen De aangiften worden verder spontaan ingediend.

Uitzendsector – uitzondering  ZIMA001 en ZIMA006

Het RIZIV en Federgon hebben bevestigd dat er specifiek voor de uitzendsector een uitzondering wordt voorzien tot 30/06/2020. Zij kunnen tijdens deze periode nog een papieren aanvraag van het ziekenfonds ontvangen (default-kanaal in Destha blijft papier) en de aangifte kan ook nog gebeuren via het papieren circuit.

Deze uitzondering werd voorzien omdat uitzendkantoren in de praktijk vaak verschillende werkwijzen hanteren voor de verschillende personeelscategorieën (vast personeel en uitzendkrachten) terwijl in DestHa slechts één keuze per sociaal risico aangeduid kan worden voor de volledige onderneming. De RSZ bekijkt verder met de betrokken actoren welke oplossing hiervoor uitgewerkt kan worden.

Aangifte van werkhervatting (ZIMA006)

Hierboven werd reeds toegelicht dat vanaf 01/01/2020 de aangifte van werkhervatting via elektronische weg zal gebeuren door de werkgever.

Gelet hierop werd er een nieuw model van ‘aangifte van werkhervatting of bewijs van hervatting van werkloosheid’ opgesteld dat door de werknemer gebruikt moet worden indien deze na 31/12/2019 het werk hervat.  De werknemer moet dit formulier invullen en bezorgen aan zijn ziekenfonds binnen de acht dagen na het einde van het tijdvak van moederschapsbescherming, omgezet moederschapsverlof, adoptieverlof, pleegouderverlof of bij hervatting voor de einddatum van de periode van arbeidsongeschiktheid.

De werkgever deelt de datum van werkhervatting elektronisch mee uiterlijk de eerste werkdag van de tweede kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de betrokken werknemer het werk heeft hervat (spontaan) of later na ontvangst van de aanvraag van het ziekenfonds (op aanvraag).

 

Bron: Verordening van 18/09/2019 tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, §1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 17 december 2019. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.