Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Energiecrisis: Aanvullende pensioenplannen en collectieve verzekeringen bij tijdelijke werkloosheid

By 28 oktober 2022No Comments

Net zoals van toepassing bij de tijdelijke werkloosheid omwille van de coronacrisis blijft de dekking van de aanvullende verzekeringen doorlopen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis. Normaliter worden deze dekkingen onderbroken bij schorsingen van de arbeidsovereenkomst door tijdelijke werkloosheid. Hier werd derhalve in het kader van corona en nu bij de energiecrisis een uitzondering op voorzien behoudens wanneer de werkgever anders beslist.

Er wordt dus voorzien in een automatische verderzetting van de dekking tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid als gevolg van de energiecrisis.

Als huidige regelingen of overeenkomsten reeds voorzien in een verderzetting van de pensioenopbouw en risicodekkingen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid dan dienen die uiteraard toegepast te worden.

Voorgaande mag op geen enkele wijze de overeenkomst met de verzekeraar of sectorale inrichter wijzigen. De bijdragen die verschuldigd zijn, dienen ook te worden berekend zoals voorzien in de groepsverzekeringscontracten en collectieve verzekeringen voor gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid en/of invaliditeit, alsof de arbeidsovereenkomst niet opgeschort werd.

Recht op uitstel op verzoek van de werkgever

Voor sommige werkgevers kan de verderzetting van de dekking eventueel zorgen voor extra financiële problemen.

Daarom kan een werkgever op eenvoudig verzoek aan de verzekeringsonderneming vragen de betaling van de bijdragen uit te stellen tot 31 december 2022. Het uitstel kan logischerwijs enkel betrekking hebben op de bijdragen voor de werknemers die tijdelijk werkloos zijn. De verzekeringsonderneming mag het uitstel niet weigeren, noch een vroegere betaaldatum opleggen. Zo’n uitstel brengt ook geen bijkomende kosten met zich mee voor de werkgever of de werknemer.

Opschorting van de dekkingen op verzoek van de werkgever

Naast het verzoek tot uitstel kan de werkgever ook beslissen de dekkingen niet verder te zetten tijdens de periode van de tijdelijke werkloosheid. Hij dient de verzekeringsinstelling hiervan in kennis te brengen binnen de dertig dagen die volgen op het ontvangen van de communicatie van deze laatste. (zie infra betreffende informatieplicht van de verzekeringsinstelling).

Als de tijdelijke werkloosheid zich echter later voordoet dan de communicatie van de verzekeringsinstelling, dan moet de werkgever de verzekeringsinstelling informeren binnen dertig dagen die volgen op de aanvang van de eerste tijdelijke werkloosheid.

Informatieplicht

Werkgever

De werkgevers en sectorale inrichters moeten de werknemers of aangeslotenen informeren over het feit of de dekkingen al dan niet behouden blijven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. De werkgever mag dit doen via ieder communicatiemiddel van zijn keuze, per mail is dus ook mogelijk.

Als er ook persoonlijke bijdragen door de werknemers verschuldigd zijn, moet de werkgever de werknemers ook informeren over de concrete gevolgen hiervan met inbegrip van de modaliteiten van de inhouding op het loon en de eventuele spreiding van die inhoudingen.

Verzekeringsinstelling

Ook de verzekeringsinstelling moet de werkgever of sectorale inrichter op een duidelijke en verstaanbare manier informeren. De wet bepaalt dat volgende onderdelen meegedeeld moeten worden:

  • de gevolgen van tijdelijke werkloosheid op het behoud van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen;
  • de voortzetting van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen;
  • de mogelijkheid om te genieten van een uitstel van de betaling van de bijdragen;
  • de mogelijkheid om, in het kader van een sociaal pensioenstelsel, te beslissen dat de voortzetting van de pensioensopbouw een solidariteitsprestatie vormt;
  • de informatieverplichting ten aanzien van de werknemers of aangeslotenen.

Aanpassing pensioensreglement of solidariteitsreglement

Bij keuze voor voortzetting van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen, zal het betreffende reglement zal ook formeel aangepast moeten worden. De werkgevers hebben hiervoor de tijd tot 31 december 2023.

Inwerkingtreding

Voorgaande maakt deel uit van een wetsvoorstel dat nu in de Kamer voorligt. Het is derhalve nog niet effectief in werking getreden.

Bron: Wetsvoorstel van 5 oktober 2022 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis, Parl.St., nr. 2915/001.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.