Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Fiscaal gunstige overuren in 2021 – update

By 30 juli 2021No Comments

Het fiscaal gunstig regime voor overuren is normaal gezien beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

In het kader van de Jobdeal werd voorzien in een tijdelijke verhoging van het overurenquotum dat een fiscaal voordelig regime geniet. Voor de periode van 01.01.2019 – 31.12.2020 werd het fiscaal gunstig overurenquotum tijdelijk vastgelegd op 180u i.p.v. 130u.

  • bezoldigingen die van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020 worden betaald of toegekend voor wat de vrijstelling van doorstorten van bedrijfsvoorheffing voor de werkgevers betreft
  • en voor de aanslagjaren 2020 en 2021 voor wat de belastingvermindering voor de werknemers betreft
Er werd voorzien dat de periode verlengd kon worden na een positieve evaluatie via KB.
Gelet op het aflopen van de tijdelijke verhoging tot 180u en bij gebrek aan een KB die het systeem heeft verlengd, was voor 2021 het quotum fiscaal gunstige overuren opnieuw 130u 
De bestaande verhoging voor de horecasector en de bouwsector blijven behouden.
  • In de bouwsector (en aanverwante sectoren) werd de grens van 130 overuren op 1 januari 2014 opgetrokken naar 180 uur op voorwaarde dat het gaat om werven waar effectief gebruik wordt gemaakt van een aanwezigheidsregistratiesysteem.
  • In de horecasector werd de grens van 130 overuren op 1 december 2015 opgetrokken tot 360 overuren. Deze uitbreiding geldt voor de werkgevers die ressorteren onder het paritair comité
    302 of het paritair comité 322, inleners die ressorteren onder het paritair comité 302 bij uitzendarbeid.

 

Wettelijk overloon van toepassing op de gepresteerde overuren% vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing – werkgever% vermindering bedrijfsvoorheffing  – werknemer
20% (bouw)32,19%66,81%
50% of 100%41,25%57,75%

Sociaal akkoord – verhoging tot 180u

In uitvoering van het sociaal akkoord heeft de NAR (cf. advies nr. 2237) aan de regering gevraagd om de nodige wetgevende maatregelen te treffen opdat het aantal fiscaal gunstige overuren zou opgetrokken worden van 130 overuren naar 180 overuren voor alle sectoren, met inwerkingtreding op 1 juli 2021 en tot 30 juni 2023. 

Gelet op de zomerperiode kon de wettelijke basis voor de optrekking tot 180 overuren niet meer tijdig worden voorzien. Dit wordt op de agenda gezet in het Parlement vanaf september 2021.

De FOD Financiën heeft bevestigd dat van zodra de maatregel gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad dat deze regeling retroactief toegepast zou kunnen worden vanaf 01/07/2021.

De regeling kan nu dus nog niet in de praktijk toegepast worden gelet op het ontbreken van de wettelijke basis maar zou wel retroactief rechtgezet kunnen worden. 

 

Bron: Wet van 23 maart 2019 tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de fiscale bepalingen van de jobsdeal, BS 05/04/2019; Advies nr. 2.237 van 15/07/2021 – afsprakenkader van 25 juni 2021 – uitvoering. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.