Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Gelijkstelling vakantie voor dagen tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus en uitzonderlijke weersomstandigheden voor 2021 – update

By 21 december 2021No Comments

Minister van Werk

In de media werd naar aanleiding van een tweet van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne van 21/10/2021 aangekondigd dat de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus en de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen) ook voor 2021 gelijkgesteld zouden worden voor de jaarlijkse vakantie.

Pierre-Yves Dermagne @PYDermagne
Les travailleuses et travailleurs en chômage temporaire dû à la crise sanitaire ou aux inondations ne méritent pas de double peine. Les jours de chômage temporaire seront assimilés à des jours de travail. Je peux le confirmer. Leur pécule de vacances ne sera pas impacté

Op 26/10/2021 heeft Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne hierover een ook persbericht gepubliceerd op zijn website.  Hierin staat dat op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne de federale regering beslist heeft om de perioden van tijdelijke werkloosheid overmacht corona in 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021) gelijk te stellen met effectief gewerkte dagen voor de berekening het vakantiegeld en de vakantieduur en dit zowel voor arbeiders als bedienden.

Volgens het persbericht neemt de regering de beslissing tot gelijkstelling om te vermijden dat werknemers dubbel zouden worden getroffen, aangezien wie tijdelijk werkloos was bij de berekening van de jaarlijkse vakantie normaliter geconfronteerd zou worden met een vermindering van het vakantiegeld en -dagen.

Op 21/12/2021 werd het KB van 07/12/2021 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en ingevolge uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  

Dit KB voorziet een gelijkstelling voor het vakantiegeld en de vakantieopbouw voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus en dit voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 

Daarnaast voorziet dit KB een gelijkstelling voor het vakantiegeld en de vakantieopbouw voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ingevolge uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen midden juli 2021) en dit voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021. 

De vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht coronavirus en de toepassing van tijdelijke werkloosheid overmacht uitzonderlijke weersomstandigheden (overstromingen midden juli 2021) werden verlengd tot 31/03/2022.  Er is momenteel echter geen duidelijkheid of deze dagen tijdelijke werkloosheid voor de periode van 01/01/2022 t.e.m 31/03/2022 gelijkgesteld worden voor het vakantiegeld en de vakantieopbouw. 

Er werd daarbij tijdens het begrotingsconflaaf een extra budget van 154 miljoen euro vrijgemaakt om de kost voor de werkgevers en de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) te drukken. Het is op dit moment nog onduidelijk welke compensatieregeling er voorzien zal worden voor de werkgevers.

RSZ

De RSZ heeft in de tussentijdse instructies van 2021/3 verdere toelichting rond de gedeeltelijke compensatie van de werkgeverskost opgenomen. 

  • Tijdelijke werkloosheid overmacht corona 

Er wordt voor 2022  voorzien in een gedeeltelijke compensatie voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ‘corona‘ die in 2021 aangegeven werden, voor wat het vakantiegeld voor de bedienden betreft. De berekening hiervan zal door de RSZ automatisch uitgevoerd worden en zal in principe in mindering gebracht worden van de bedragen verschuldigd voor het 2de kwartaal 2022. Er dient hiervoor dus geen aanvraag ingediend te worden. 

  • Tijdelijke werkloosheid overmacht overstromingen 

Er wordt daarnaast ook voorzien in een gedeeltelijke compensatie voor de kost voortvloeiend uit de gelijkstelling van de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht ‘overstromingen‘ (zowel tijdelijke werkloosheid overmacht voor werknemers van een getroffen werkgever als voor getroffen werknemers met een woonplaats in het overstroomde gebied). Hiervoor wordt er een bedrag van maximaal 18,00 EUR/dag gehanteerd. 

Deze gedeeltelijke compensatie zal in tegenstelling tot deze voor tijdelijke werkloosheid overmacht corona NIET automatisch toegepast worden. De betrokken werkgevers moeten hiervoor online een aanvraag indienen bij de RSZ met vermelding van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid als gevolg van de overstromingen. De berekening van de compensatie zal dan opnieuw door de RSZ uitgevoerd worden. De RSZ zal hierover nog verdere details communiceren.

  • DmfA – prestatiecode 

Om de gelijkstelling correct te kunnen uitvoeren wordt er gevraagd om de tijdelijke werkloosheid overmacht corona en de tijdelijke werkloosheid overmacht overstromingen in de DmfA aan te geven met prestatiecode 77 (in plaats van prestatiecode 70).

Concreet betekent dit dat de DmfA aangiften die reeds ingediend werden voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht overstromingen met prestatiecode 70 gewijzigd moeten worden naar prestatiecode 77. Dit geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.

Ministerraad 

Op de ministerraad van 29/10/2021 werd er een voorontwerp van programmawet goedgekeurd. Een van de onderdelen van dit voorontwerp van programmawet heeft betrekking op het gelijkstellen van de periodes in 2021 van tijdelijke werkloosheid wegens het coronavirus én wegens de overstromingen voor de berekening van het vakantiegeld in 2022: gedeeltelijke compensatie van de kost voor de werkgevers. 

NAR

De NAR heeft ook een advies (nr. 2.250) uitgebracht over de gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie 2021- compensatie. 

Hierin kunnen we bij de voorstel van de NAR i.v.m. de verdeling van de enveloppe de volgende schaal terugvinden voor de compensatie voor de werkgevers (bedienden) (exclusief overstromingen): 

Aandeel dagen TW overmacht / totaal aantal aange[1]geven dagen in DMFA in Q1 en Q2 cf berekeningen door RSZ en RVA (Q1 2021 + Q2 2021)Mate van compensatie in %
41-5040%
51-6050%
61-7060%
71-8070%
81-9080%
91-10095

Voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht overstromingen wordt een forfaitaire compensatie voorzien van max. 18 EUR/dag. Dit bedrag wordt bekomen door het gemiddeld dagbedrag van 123,5 EUR te vermenigvuldigen met 15,34% en dit bedrag opnieuw te vermenigvuldigen met een compensatiepercentage van 95%.

 

 

Bron: tweetbericht Pierre-Yves Dermagne van 21/10/2021; Persbericht van 26/10/2021 “Goed nieuws“; RSZ tussentijdse instructies 2021/3; Ministerraad van 29/10/2021; NAR advies nr. 2.250 “Gelijkstelling tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor de jaarlijkse vakantie 2021- compensatie”; KB van 07/12/2021 houdende gelijkstelling van de dagen van arbeidsonderbreking ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de pandemie, veroorzaakt door het coronavirus, in het stelsel der jaarlijkse vakantie van de werknemers, voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 en ingevolge uitzonderlijke weersomstandigheden van 14 en 15 juli 2021 voor de periode van 14 juli 2021 tot en met 31 december 2021, BS 21 december 2021. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.