Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Groep van 10 vraagt om meer flexibiliteit omwille van omnikonvariant – update wet gepubliceerd

By 18 maart 2022No Comments

In de zorgsector, het onderwijs, de centra voor contactopsporing en de vaccinatiecentra ligt er reeds een wetsontwerp op tafel dat een aantal steunmaatregelen terug wilt lanceren voor het eerste kwartaal van 2022. De maatregelen worden ingevoerd voor de periode vanaf 23 januari tot 28 februari, 2022.

Aangezien heel wat bedrijven hard geconfronteerd worden door de Omnikronvariant met afwezigheden onder het personeel door de hoge positiviteitsgraad en de quarantaines die hieruit voortvloeien, de opvang van kinderen die positief testen, … hebben de sociale partners die zetelen in de Groep van 10 gevraagd aan de overheid voor alle sectoren enige flexibiliteit aan de dag te leggen. Meer in het bijzonder door de maatregelen die nu terug ingevoerd worden in de zorgsector, het onderwijs, de centra voor contactopsporing en de vaccinatiecentra ook voor een groot deels terug open te zetten voor alle sectoren.

Het betreft :

  • Het tewerkstellen via uitzendarbeid van tijdelijke werklozen die 75 % van hun werkloosheidsuitkering mogen behouden.
  • Opnieuw neutraliseren van de gepresteerd uren studentenarbeid, evenwel beperkt tot 45 uur voor het eerste kwartaal 2022.
  • Het onmiddellijk terug kunnen inschakelen van asielzoekers met een attest van immatriculatie zonder het afwachten van de wachtperiode van 4 maanden.
  • Het kunnen verlengen van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur die de wettelijke voorziene duurtijd overschrijden zonder sanctie wanneer de nieuwe opeenvolgende arbeidsovereenkomst minstens 7 dagen is.
  • Geen cumulverbod voor SWT’ers die hun uitkering tot 75% combineren met een inkomen uit arbeid.
  • De mogelijkheid om tijdens het pensioen onbeperkt bij te verdienen.
  • Werknemers in tijdskrediet, landingsbanen en thematisch verlof kunnen hun lopend verlofstelsel (ongeacht vorm van onderbreking) schorsen om tijdelijk terug aan de slag te gaan of meer arbeidsuren te presteren met behoud van 75%van de uitkering. Ook mogelijkheid om overuren te presteren op de werkdagen (standpunt RVA tijdelijk opheffen)

De regering heeft ingestemd met voorgaande maar wetteksten ontbreken thans nog zodat de flexibele maatregelen in de praktijk nog niet toegepast kunnen worden.

Op 9 maart jongstleden is de betreffende wet gepubliceerd die bovenvermelde opgesomde maatregelen invoert met ingang van 23 januari 2022 en buiten werking treedt op 28 februari 2022. Op moment van publicatie kunnen betreffende maatregelen dus niet meer toegepast worden in de sectoren die niet behoorden tot de zorgsector, het onderwijs, de centra voor contactopsporing en de vaccinatiecentra.

Ondertussen heeft de RVA meegedeeld dat tijdelijke werklozen, bruggepensioneerden en SWT’ers 75% van hun uitkering behouden. Ook de werknemers in loopbaanonderbreking, tijdskrediet of thematisch verlof kunnen terug aan het werk gaan, en dit combineren met 75 % van de onderbrekingsuitkering. 

Deze cumul voor de overige sectoren geldt voor de periode van 23/01/2022 tot 28/02/2022.

Sociaal overleg

De werkgever kan deze maatregelen enkel invoeren wanneer er voorafgaandelijk overleg is gepleegd binnen de onderneming. De werkgever die gebruik wenst te maken van een van deze maatregelen moet het aanwezige inspraakorgaan (bij cascaderegeling ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming of vakbondsafvaardiging) hierover informeren.

Bron: Wet van 14 februari 2022 houdende diverse tijdelijke arbeidsrechtelijke noodmaatregelen om het tekort aan arbeidskrachten ten gevolge van de besmettingen met de omikronvariant te bestrijden, BS 9 maart 2022; Nieuwsbericht RVA van 10 februari 2022; Voorstel groep van 10 ‘Omnikron-besmettingen’ van 21 januari 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.