Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hof van Cassatie – verkorte opzegtermijn voor arbeiders met minder dan 6 maanden anciënniteit op 31/12/2013?

By 30 juni 2021No Comments

Praktijk voorafgaand aan arrest

Voor arbeiders die werden aangeworven voor 2014 en die minder dan 6 maanden anciënniteit hadden bereikt op 31 december 2013, kon deel 1 van de rugzak berekend worden op basis van de clausule van de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement die de werkgever toeliet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een verkorte opzeggingstermijn van minstens 7 dagen.  Dit standpunt werd ook toegepast door de RVA en de FOD WASO.

Voorbeeld

Een arbeider en een werkgever hebben een arbeidsovereenkomst gesloten die aanvangt op 1 december 2013. Het arbeidsreglement dat van toepassing was in de onderneming voorzag een clausule die de werkgever toeliet de arbeidsovereenkomst te beëindigen met een opzeggingstermijn van 7 dagen gedurende de eerste zes maanden anciënniteit van de werknemer. De arbeider wordt ontslagen in juni 2015. In dat geval werd deel 1 (de opzeggingstermijn die overeenstemt met de anciënniteit op 31 december 2013) berekend op basis van de clausule in het arbeidsreglement aangezien, op 31 december 2013, de werkman minder dan zes maanden anciënniteit had. Deel I van de opzeggingstermijn is bijgevolg gelijk aan 7 dagen.

Ongeacht de anciënniteit op het moment van het ontslag, bleef dus de verkorte opzeggingstermijn in de rugzak zitten.

Arrest Hof van Cassatie

Het Hof van Cassatie heeft in het arrest van 12/04/2021 beslist dat de hierboven vermelde verkorte opzeggingstermijnen enkel toegepast kan worden indien het ontslag valt in de eerste 6 maanden anciënniteit van de arbeider. Het Hof van Cassatie maakt zo dus komaf met bovenvermelde praktijk.

Indien de werknemer evenwel wordt ontslagen nadat hij zes maanden ononderbroken in dienst is van de onderneming, geldt, voor de berekening van het bij artikel 68 Wet Eenheidsstatuut bedoelde eerste deel van de opzeggingstermijn, de bij voormeld artikel 59, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet bepaalde opzeggingstermijn en niet de overeenkomstig artikel 60 Arbeidsovereenkomstenwet bedongen verkorte opzeggingstermijn.

Concreet betekent dit dat deze clausule enkel toegepast kon worden tijdens de eerste 6 maanden van tewerkstelling (01/07/2013 – 31/12/2013). Indien het ontslag wordt gegeven na deze 6 maanden (> 31/12/2013)  moet je als werkgever rekening houden met de gewone wettelijke of sectorale opzegtermijnen. 

Werkgevers die toch nog de verkorte termijn van minstens 7 dagen voor deel 1 van de opzeggingstermijn hanteren, riskeren een aanvullende opzeggingsvergoeding te moeten betalen.

 

Bron: https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten/einde-van-de-arbeidsovereenkomst/einde-van-de-arbeidsovereenkomst-6;  Cass. 12 april 2021, S.20.0022.N.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.