Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden: Uitbreiding sector ‘Levering stortklaar beton’ vanaf 1.04.2019 – Begrip schuldenaar

By 27 februari 2019juli 10th, 2019No Comments

Ondernemers kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de sociale en/of fiscale schulden van hun (onder)aannemers.

Wanneer de (onder)aannemer schulden heeft, is de opdrachtgever/aannemer verplicht om een inhouding te doen op het factuurbedrag en dit bedrag rechtstreeks door te storten naar de RSZ of de fiscus (15% FOD Financiën en 35% RSZ). Bij niet-naleving van deze inhoudingsverplichting, kan de opdrachtgever/aannemer hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden.

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat momenteel in de volgende sectoren:

Werken in onroerende staat (art. 30bis)

Voor de werken in onroerende staat moet u aangifte doen van:

  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 5.000 euro (zonder btw) met minstens 1 onderaannemer; of
  • elke overeenkomst “opdrachtgever – aannemer die aangifte doet” vanaf 30.000 euro (zonder btw) met of zonder onderaannemer;
  • werken die gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van asbest.
  • Activiteiten die vallen onder het PC 317 voor bewakings- en/of toezichtsdiensten (art. 30ter)
  • Bepaalde activiteiten in de vleessector (art. 30ter)

Vanaf 1 april zal de draagwijdte van art. 30bis als volgt aangepast worden:

Uitbreiding sector levering van stortklaar beton

In het verleden was er onduidelijkheid over het feit of deze activiteiten onder werken in onroerende staat valt. Nu wordt dit dus expliciet opgenomen in de wetgeving.

Versoepeling sector land- en tuinbouw

Wat betreft deze sectoren worden enkele verduidelijkingen toegebracht aan het toepassingsgebied. Hier worden 33 activiteiten uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied, waaronder voornamelijk activiteiten van teelt van gewassen, planten en onderhoudswerken aan bomen en beplantingen, bosbouwactiviteiten… en het transport gerelateerd aan deze activiteiten.

Begrip schuldenaar

Het begrip “schuldenaar” wordt uitgebreid en in het bijzonder wat betreft de bouwsector.

Zo zullen ook bijdragen voor de eindejaarspremie (getrouwheidszegels) en de weerverletzegels die via de PDOK worden geïnd als sociale schulden in aanmerking worden genomen. Werkgevers die niet alle vereiste aangiften tot en met het voorlaatste vervallen kwartaal overmaakten aan de RSZ; en/of

van wie het Fonds voor Bestaanszekerheid niet beschikt over alle gegevens met betrekking tot de brutobezoldigingen van de arbeiders tot en met het voorlaatste vervallen kwartaal, kunnen voortaan ook schuldenaar zijn.

Inwerkingtreding

Deze wijzigingen treden in werking op 1 april 2019.

 

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, B.S. 17 januari 2019

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.