Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Hou rekening met de deadline van 06/01/2022 voor de telewerkaangifte!

By 28 december 2021No Comments

Gelet op het verplicht telewerk geldt nog steeds de verplichting voor werkgevers om maandelijks via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, het totale aantal werknemers in het bedrijf per vestigingseenheid en het aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk te registreren.

Alle werkgevers moeten maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:

  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient men dat per vestigingseenheid te vermelden.
  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient men dat per vestigingseenheid te vermelden.

De aangifte voor voor de situatie op 03/01/2022 moet aangegeven worden uiterlijk 6 januari 2022. 

Opgelet: indien er geen wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige aangifte dan moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

Indien er wel een wijziging is van één van beide aantallen moet de nieuwe aangifte met beide cijfergegevens uiterlijk op de zesde kalenderdag van de maand ingediend zijn.

Hierbij geldt nog steeds dat er uitzonderingen voorzien zijn op de verplichting tot het verrichten van de telewerkaangifte, met name:

  • KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;
  • inrichtingen die vallen onder het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat en de Gewesten in verband met inrichtingen en activiteiten met gevaarlijke stoffen;
  • werkgevers uit de gezondheidszorg zoals bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020;
  • de politiediensten;
  • onderwijsinstellingen zowel voor hun personeel betaald door de inrichtende machten als het personeel betaald door de Gemeenschappen. Dit geldt niet voor de universiteiten, privéscholen en andere opleidingsinstellingen die zelf hun personeel betalen;
  • de operationele diensten van de civiele veiligheid;
  • de penitentiaire inrichtingen, de rechterlijke orde en de inlichtingendiensten.

Wie geen personeel tewerkstelt moet geen aangifte indienen.

Bijkomende informatie kan u terugvinden in de FAQ van de RSZ.

 

Bron: RSZ FAQ telewerkaangifte. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.