Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Gerichte verlenging van het overbruggingsrecht tot 31 december 2021-Update

By 28 december 2021No Comments

Vanaf het begin van de coronapandemie kunnen zelfstandigen die al dan niet rechtstreeks getroffen waren door de sluitingsmaatregelen van de overheid of een omzetverlies leden door het coronavirus, een overbruggingsrecht aanvragen.

In 2021 heeft de overheid wat gesleuteld aan dit overbruggingsrecht en een het Crisis-overbruggingsrecht uitgewerkt bestaande uit 3 pijlers. Aangezien er omwille van slechtere cijfers en de opkomst van de Omnikromvariant strengere maatregelen genomen zijn, werden een aantal pijlers geactiveerd oftewel verlengd. 

Hieronder een overzicht.

Pijler 1 – in functie van sluitingsmaatregelen overheid

De eerste pijler beoogt een tijdelijke crisismaatregel voor de zelfstandigen die nog steeds rechtstreeks getroffen worden door de sluitingsmaatregelen van de overheid.

Deze steunmaatregelen zou actief worden vanaf 1 oktober 2021.

Gelet op de nieuwe recente coronamaatregelen is pijler 1 retroactief in werking getreden. Voor meer info verwijzen we graag naar ‘Overbruggingsrecht bij gedwongen onderbreking‘.

Pijler 2 – in functie van de omzetdaling

De tweede pijler beoogt een tijdelijke steunmaatregel voor de zelfstandigen die door de crisis geconfronteerd worden met een aanzienlijke daling van hun omzet. Deze pijler kon al toegepast worden tot en met 31 december 2021. Maar er kan nu ook een beroep op gedaan worden in het eerste kwartaal 2022. 

Een zelfstandige kan hierop een beroep doen, ongeacht in welke sector de zelfstandige activiteit verricht wordt.

Tot en met 30 september 2021 diende er sprake te zijn van een omzetdaling van minstens 40%. Vanaf 1 oktober 2021 wordt dit percentage evenwel aangepast naar 65 % voor aanvragen die betrekking hebben op de maanden oktober tot en met december 2021.

Vanaf 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022 geldt er opnieuw een omzetdaling van 40 %.

De aanvraag voor de maanden oktober, november en december 2021 moet uiterlijk op 30 juni 2022 zijn ingediend. De aanvraag voor de maanden januari, februari en maart 2022 moet uiterlijk op 30 september 2022 zijn ingediend.

De overige voorwaarden blijven van toepassing en kan u terugvinden in ons artikel ‘Het crisis-overbruggingsrecht en de drie pijlers – update‘.

Dubbel corona-overbruggingsrecht

Het ‘Dubbel corona-overbruggingsrecht’ is opnieuw van toepassing vanaf december 2021 tot zolang de sluitingsmaatregelen in voege blijven. 

Pijler 3 – bij quarantaine of zorg voor een kind

Dit betreft een steunmaatregel wanneer een kind in quarantaine geplaatst werd, of wanneer er voor het kind gezorgd moet worden omwille van een corona besmetting.

Het overbruggingsrecht derde pijler kan aangevraagd worden tot en met december 2021. Deze maatregel wordt eveneens verlengd tot 31 maart 2022

Overbruggingsrecht-overstromingen

Zelfstandigen die slachtoffer zijn geweest van de overstromingen kunnen het overbruggingsrecht genieten overeenkomstig dezelfde voorwaarden onder pijler 2, voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021. Ook zij zullen een omzetdaling van 65 % dienen aan te tonen.

 

Bron: Ministerraad 10 december 2021; KB van 7 november 2021 tot wijziging van de wet van 23 maart 2020 tot wijziging van de wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen en tot invoering van tijdelijke maatregelen in het kader van COVID-19 ten gunste van zelfstandigen; Voorontwerp van wet tot invoering van een tijdelijke maatregel in het kader van het overbruggingsrecht naar aanleiding van de extreme weersomstandigheden in de maand juli 2021; BS 25 november 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.