Skip to main content
Sociaal-Juridisch

IGU- meldingsplicht bij weigering van een bijkomende tewerkstelling

By 28 april 2023No Comments

In ons artikel ‘Responsabiliseringsbijdrage i.h.k.v. deeltijdse arbeid’ werd toegelicht dat er wordt voorzien in een sanctie (responsabiliseringsbijdrage van 25 euro) voor werkgevers die de voorrang van deeltijdse werknemers (die een inkomensgarantie-uitkering genieten) voor het bekomen van een vacante betrekking of meer uren in de onderneming niet in acht nemen.

Ter herinnering

Een deeltijdse werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet (‘deeltijdse werknemer met behoud van rechten’) is immers verplicht om een aanvraag voor een voltijdse betrekking of een deeltijdse betrekking met meer uren in te dienen bij de werkgever. Zo niet, kunnen zij geen aanspraak maken op een inkomensgarantie-uitkering.

Als werkgever moet u bij de aanvang van de deeltijdse arbeid in de ASR-aangifte (ASR-scenario 3 – C131A) melden of de werknemer een aanvraag voor een voltijdse betrekking deed of niet.

Wanneer een werknemer die een inkomensgarantie-uitkering geniet een door u aangeboden passende voltijdse of bijkomende deeltijdse dienstbetrekking weigert, bent u er als werkgever toe gehouden dit te melden aan de RVA (bevoegde gewestelijke werkloosheidsbureau). De werkgever moet in de ASR-aangifte van de betrokken maand (ASR-scenario 6 – C131B) melden of de werknemer in de loop van de maand weigerde in te gaan op een aangeboden bijkomende tewerkstelling.

Opgelet: indien op het ogenblik van de aangifte de termijn waarbinnen de werknemer op het aanbod dient te reageren nog niet is verstreken, kan het aanbod niet als geweigerd beschouwd worden. Indien de werknemer na afloop van de termijn niet op het aanbod heeft gereageerd, wordt dit gelijkgesteld met een weigering.

Opgelet: het slechts gedeeltelijk aanvaarden van het aanbod door de werknemer (bv. indien bij een werkaanbod van 10 bijkomende uren per week de werknemer slechts instemt met een verhoging van 6 uren per week) moet worden beschouwd als een weigering, behalve indien het volledig aanvaarden van het aanbod ertoe zou leiden dat de dienstbetrekking niet langer als passend kan worden beschouwd.

De gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling (Actiris, VDAB, FOREM, ADG) zijn bevoegd om te oordelen of er al dan niet sprake is van een weigering van een ‘passende’ betrekking en of er een sanctie aan gekoppeld zal worden ten aanzien van de werknemer.

 

Bron: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/drs/nl/latest/instructions/onemrva/scenario_06/more_info.html

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.