Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Indiening toetredingsakte CAO nr. 90 voortaan elektronisch!

By 29 maart 2019juli 9th, 2019No Comments

Werkgevers kunnen op basis van CAO nr. 90 al hun werknemers of een deel ervan op een fiscaal en sociaal gunstige manier een loonbonus toekennen die gebonden is aan de collectieve resultaten die een onderneming op basis van objectieve criteria behaalt. Om het sociaal en fiscaal voordelig regime te kunnen toepassen, dienen de voorwaarden van CAO nr. 90 en de wet van 21 december 2007 nageleefd worden. In ons artikel ‘Bedragen niet-recurrente niet resultaatsgebonden voordelen 2019 + nieuwe modelformulieren’ kan u meer informatie terugvinden.

Afhankelijk van het feit of er al dan niet een vakbondsafvaardiging aanwezig is in de onderneming zal het bonusplan via een collectieve arbeidsovereenkomst of een toetredingsakte ingevoerd moeten worden.

Een toetredingsakte kan enkel gebruikt worden door een onderneming zonder een vakbondsafvaardiging of voor de categorieën van werknemers die niet vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging.

Vanaf 25.03.2019 kan de toetredingsakte elektronisch ingevuld en neergelegd worden op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Het is niet verplicht om de toetredingsakte elektronisch in te dienen. De toetredingsakte kan ook nog steeds per aangetekend schrijven opgestuurd worden of persoonlijk neergelegd worden op de Griffie.

Opgelet: de elektronische procedure is momenteel enkel mogelijk voor toetredingsaktes en niet voor cao’s!

De toegang tot bonusplannen gebeurt met de elektronische identiteitskaart (eID). De handleiding m.b.t. het elektronisch indien van de toetredingsakte kan u via deze link raadplegen.

 

Bron: nieuwsbericht FOD WASO, http://www.werk.belgie.be/defaultNews.aspx?id=48155

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.