Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Jaarlijks opleidingsplan : één sectorale cao afgesloten

By 30 december 2022No Comments

De arbeidsdeal heeft een aantal opleidingsverplichtingen ingevoerd.

Het betreft een tweeledige verplichting : enerzijds zullen ondernemingen met minstens 20 werknemers vanaf 2023 formeel een jaarlijks opleidingsplan moeten opstellen, anderzijds geldt er voor ondernemingen met minstens 10 werknemers een individueel opleidingsrecht per werknemer.

Opleidingsplan

Werkgevers met minstens 20 werknemers moeten dus jaarlijks een formeel opleidingsplan opstellen tegen 31 maart. 

Uiterlijk 15 maart moeten werkgevers dit plan voor advies voorleggen aan de bevoegde overlegorganen, of bij gebreke hier aan, aan de werknemers.

Het plan bevat minimaal de formele en informele opleidingen en geldt voor een minimumduurtijd van 1 jaar. Ook moet er in opgenomen worden welke de opleidingen zijn die aangeboden worden, en de doelgroep van de opleidingen.

De paritaire comités kunnen de minimale voorwaarden nog bepalen die het opleidingsplan moet bevatten.

De verplichting tot het opstellen van het jaarlijks opleidingsplan treedt retroactief in werking op 1 september 2022.

Voor 2023 betekent dit dat een jaarlijks opleidingsplan vóór 31 maart 2023 opgesteld moet worden.

Sectorale cao PC 124

De sociale partners kunnen via een cao de minimumvereisten vaststellen waaraan een opleidingsplan moet beantwoorden.

Wanneer de sociale partners een dergelijke cao sluiten, moest deze uiterlijk op 30 november 2022 worden neergelegd bij de bevoegde dienst.

Thans werd er op 21 november 2022 één specifieke sectorale cao in de bouwsector (PC 124) neergelegd die criteria bepaalt waaraan zulk plan moet voldoen.

De cao van 17 november 2022 voorziet in artikel 6 dat Constructiv belast wordt met het ontwikkelen van een digitale versie van dit opleidingsplan, rekening houdend met de zaken die vermeld staan in artikel 5, m.n. :

  • formele opleidingen waarin voorzien wordt tijdens de geldigheidsperiode van het plan;
  • informele opleidingen waarin voorzien wordt tijdens de geldigheidsperiode van het plan;
  • de wijze waarop dit plan bijdraagt tot de bedrijfsinvesteringen in opleiding.

Voorgaande vermeldingen mogen de vorm aannemen van open lijsten met aan te vinken vakjes.

Bron: Nieuwsbericht FOD WASO van 14 december 2022, cao van 17 november 2022  binnen het paritair comité voor het bouwbedrijf aangaande uitvoering van Hoofdstuk 9 – Opleidingsplannen van de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen, geregistreerd op 21 november 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.