Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Kies de juiste hybride-bedrijfswagen in 2018

By 29 januari 2018mei 28th, 2019No Comments

De regering bindt de strijd aan tegen de “valse hybrides”.  Zij zullen worden uitgesloten van de fiscale gunstregimes. Ook het voordeel alle aard van deze hybrides zal voortaan anders belast worden. We lichten dit hieronder verder toe.

Echte of “valse” hybride wagen?

Valse hybride wagens zijn voertuigen die deels werken op brandstof en deels op een oplaadbare elektrische batterij, maar waarvan de capaciteit van de elektrische batterij geen aanzienlijk gebruik van het voertuig toelaat via deze energiebron. Anders dan een full hybride voertuig, waarbij de elektrische batterij door middel van de verbrandingsmotor en/of remenergie wordt opgeladen, wordt de elektrische batterij bij een plug-in hybride herladen door het voertuig aan te sluiten op een externe energiebron. Hierdoor wijkt de CO2-uitstoot dus nu gehanteerd wordt voor de berekening van het voordeel alle aard dus af van de werkelijke CO2- uitstoot ten gevolge van het eigenlijk gebruik.

In volgende gevallen kwalificeert een hybride wagen als een zogenaamde “valse hybride”:

    • indien de elektrische batterij een capaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kilogram van het wagengewicht of
    • indien de plug-in hybride een uitstoot heeft van méér dan 50 gram per kilometer.

Berekening voordeel alle aard bij privégebruik van de werknemer

Momenteel wordt bij de berekening van het voordeel alle aard rekening gehouden met de CO2-uitstoot zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs, ook voor de hybridewagens.

Zoals hierboven vermeld is de werkelijke CO2-uitstoot voor een valse hybride wagen hoger dan deze vermeld op het inschrijvingsbewijs. Vanaf inkomstenjaar 2020 zal voor de berekening van het voordeel alle aard van een “valse hybrides” rekening worden gehouden met de CO2-uitstoot van het overeenstemmende model dat enkel op benzine of diesel rijdt. Indien er geen overeenstemmend model bestaat, wordt de CO2 uitstoot zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs vermenigvuldigd met 2,5. Dit zal resulteren in hoger voordeel voor de werknemer.

Voor zuiver elektrische wagens blijft het voordeel alle aard berekend worden op basis van 4%.

Solidariteitsbijdrage

Voor de volledigheid geven we nog meer dat voor de berekening van de solidariteitsbijdrage die de werkgever verschuldigd is aan de RSZ, er voorlopig niets wordt gewijzigd.

Voor hybride wagens gebeurt de berekening op basis van het type motor (diesel, benzine…) waarover de wagen naast de elektrische aandrijving beschikt. In de formule blijft er rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot zoals vermeld op het inschrijvingsbewijs. De maandelijkse minimumbijdrage voor 2018 bedraagt 26,47 EUR.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding van deze regeling is voorzien vanaf inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) maar is dus enkel van toepassing op hybride wagens aangekocht vanaf 1 januari 2018.

Deze wijzigingen maken deel uit van het ontwerp van de Relancewet waarvan de bespreking momenteel geblokkeerd is omwille van een ingeroepen belangenconflict door de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) van het Brussels Gewest. Voorlopig kan deze wetgeving dus nog niet in werking treden.

 

Bron: Wetsontwerp van 11 december 2017 betreffende de economisch relance en de versterking van de sociale cohesie, Parl. St. , Kamer 2016-2017, nr. 2839/001. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.