Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Koopkrachtpremie – effectieve uitreiking uiterlijk 31/03/2024 – update

By 28 december 2023No Comments

Ter herinnering

Bedrijven die in de loop van het jaar 2022 goede of uitzonderlijke resultaten hebben geboekt, krijgen de mogelijkheid om hun werknemers een eenmalige koopkrachtpremie toe te kennen. Deze koopkrachtpremie bedraagt maximaal 750 euro per werknemer. De premie neemt de vorm aan van een papieren of elektronische consumptiecheque en kan geheel noch gedeeltelijk worden omgeruild in geld.

De premie is onderworpen aan een bijzondere werkgeversbijdrage van 16,5%. De koopkrachtpremie is (mits naleving van de voorwaarden) uitgesloten van het loonbegrip en heeft een gunstige sociale en fiscale behandeling. De werknemer is geen werknemersbijdrage verschuldigd en fiscaal is de premie vrijgesteld van belasting. De koopkrachtpremie en de daarop verschuldigde bijzondere bijdrage vormen beroepskosten.

De toekenning van de koopkrachtpremie in ondernemingen waar tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald moet vervat zijn in een sectorale cao, ondernemingscao of via een individuele overeenkomst. De keuze voor de toekenning van de koopkrachtpremie op papieren drager moet expliciet opgenomen zijn in de CAO of de individuele schriftelijke overeenkomst.

Er wordt expliciet voorzien dat de koopkrachtpremie enkel mag worden uitgereikt vanaf 1 juni 2023 tot en met 31 december 2023.

Verlenging uitreikingsdatum

De ministerraad heeft op 01/12/2023 een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat als doel heeft de datum van uitreiking van de koopkrachtpremie te verlengen tot 31 maart 2024, op voorwaarde dat het recht op de koopkrachtpremie ontstaat vóór 1 januari 2024. Het gaat om eenzelfde aanpassing zoals die twee jaar geleden werd ingevoerd voor de coronapremie. Vanuit de sociale secretariaten en sociale partners werd het signaal gegeven dat eenzelfde verlenging van de koopkrachtpremie aangewezen is. Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Concreet zou dit betekenen dat: 

  • De beslissing tot toekenning en het ontstaan van het recht op de koopkrachtpremie zich moet situeren voor 01/01/2024 en moet opgenomen zijn in een CAO of individuele overeenkomst uiterlijk op 31/12/2023. 
  • Het effectief uitreiken van de koopkrachtpremie kan tot uiterlijk 31/03/2024.

Het KB dat voorziet in de verlenging van de uitreikingsdatum werd op 28/12/2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

 

Bron: https://news.belgium.be/nl/verlenging-van-datum-van-uitreiking-van-de-koopkrachtpremie; Koninklijk besluit van 18/12/2023 tot wijziging van artikel 19quinquies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, betreffende de koopkrachtpremie, BS 28 december 2023. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.