Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Landingsbanen met recht op uitkering: afwijkingen op leeftijdsvoorwaarden

By 29 mei 2019januari 6th, 2021No Comments

In het stelsel van het eindeloopbaantijdskrediet moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op eindeloopbaantijdskrediet geregeld door cao nr. 103ter en het recht op de betaling van een onderbrekingsuitkering bij de opname van het tijdskrediet landingsbaan door de RVA voorzien in KB 12/12/2001.

Het recht op tijdskrediet landingsbaan

Binnen het systeem van de landingsbaan zonder uitkering verandert er niets. De werknemer dient initieel 55 jaar te zijn op het moment van het opnemen van zijn eindeloopbaantijdskrediet. Deze leeftijdsvoorwaarde wordt verminderd naar 50 jaar in volgende gevallen:

  • Zwaar beroep en knelpuntberoep wanneer het arbeidsstelsel verminderd wordt met ½;
  • Zwaar beroep in het geval van 1/5-arbeidsduurvermindering;
  • 28 jaar beroepsverleden als er op sectoraal niveau een cao gesloten wordt en de arbeidsduur met 1/5 verminderd wordt;
  • Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering bij een halftijdse of 1/5-arbeidsduurvermindering.

Het recht op een landingsbaan-uitkering

Wanneer de werknemers tevens een onderbrekingsuitkering willen genieten, is de leeftijdsvoorwaarde in het algemeen stelsel bepaald op 60 jaar of ouder. In het KB van 12 december 2001 zijn een aantal uitzonderingen voorzien op deze leeftijdsvoorwaarde en kon een werknemer vroeger dan 60 jaar rechten laten gelden op een onderbrekingsuitkering in de volgende gevallen:

  • De aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan valt tijdens een periode van erkenning van de onderneming, door de minister bevoegd voor Werk, als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag.
  • 35 jaar beroepsverleden
  • Minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum.
  • Minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum.
  • Minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel van ploegen- en/of nachtarbeid gewerkt te hebben.
  • Ofwel bij een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en beschikt over een attest dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door een arbeidsgeneesheer

De leeftijdsvoorwaarde wordt in het betreffende KB echter jaarlijks verhoogd om in 2019 de grens tot toegang tot de onderbrekingsuitkeringen ook tot 60 jaar te verhogen. De interprofessionele cao nr. 137 van 23 april 2019 is aan deze verhoging tegemoetgekomen en heeft de leeftijdsvoorwaarde verlaagd naar 55 of 57 jaar in functie van de arbeidsduurvermindering.

De leeftijdsvoorwaarde is vastgesteld op 57 jaar voor werknemers die overschakelen naar halftijds werken en op 55 jaar voor de werknemers die hun arbeidsstelsel verminderen met 1/5 voor zover de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever valt onder één van de hierboven voorziene uitzonderingen voor het recht op onderbrekingsuitkeringen. Let wel, de cao nr. 137 is op zich niet voldoende. De sociale partners zullen op sectoraal niveau de toepassing van deze cao nr. 137 uitdrukkelijk dienen te bevestigen middels een sectorale cao.

 

Bron: Cao nr. 137 van 23 april 2019 tot vaststelling voor 2019-2020 van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.