Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Limosameldingsplicht afgeschaft voor wegvervoercabotage

By 31 augustus 2022No Comments

Naar aanleiding van de Europese Richtlijn in het kader van de detachering van bestuurders in de wegvervoersector heeft België haar limosa-reglementering aangepast. Deze richtlijn bepaalt limitatief welke vormvereisten en controlemaatregelen de lidstaten mogen opleggen in het kader van detachering in de wegvervoersector. Buiten deze limitatieve lijst mogen lidstaten geen bijkomstige administratieve maatregelen meer opleggen. Een voorafgaandelijke nationale melding zoals de limosa-melding is niet opgenomen en mag derhalve niet meer gevraagd worden.

De Belgische wetgever heeft bijgevolg de meldingsplicht bij cabotage in het wegvervoer geschrapt. Er is dus in deze situaties geen limosa-melding meer vereist.

De categorieën van werknemers die een beroep kunnen doen op een vrijstelling wordt gewijzigd.  De vrijstelling ‘de werknemers tewerkgesteld in de sector van het internationaal vervoer van personen of goederen, tenzij deze werknemers cabotageactiviteiten op het Belgisch grondgebied verrichten’ wordt aangevuld met ‘in een andere sector dan het wegvervoer’. Door deze aanvulling geldt de limosaverplichting alleen nog voor de werknemers die cabotageactiviteiten in een andere sector verrichten.

Het KB is retroactief in werking getreden vanaf 3 februari 2022, zijnde het moment dat de lidstaten verplicht waren om de Europese Richtlijn toe te passen.

Bron : KB van 30 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, BS 18 augustus 2022

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.