Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Loongrens educatief verlof en Vlaams opleidingsverlof 2021 – 2022 – update

By 28 september 2021No Comments

In het kader van de regelgeving inzake het educatief verlof kan de werknemer die een opleiding volgt onder bepaalde voorwaarden op het werk afwezig blijven gedurende een aantal uren met behoud van zijn normale loon. De werkgever kan dit loon beperken tot het grensbedrag. Een KB voorziet in de begrenzing van het bedrag van het normale loon dat de werknemer ontvangt voor de uren educatief verlof. Het normale loon wordt berekend volgens de wetgeving op de betaalde feestdagen.

Het algemeen loonplafond voor educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof was voor schooljaar 2020 – 2021 vastgelegd op  2.987 euro bruto.

Op de ministerraad van 23/07/2021 werd een ontwerp van KB goedgekeurd waarbij de loongrens voor schooljaar 2021 – 2022 met 2% wordt verhoogd tot 3.047 euro bruto. Het KB van 19/09/2021 heeft dit bedrag ondertussen officieel bevestigd. 

Deze verhoging betekent dat de tweede aanpassing aan de index van het begrensde normale loon die in het schooljaar 2011-2012 niet doorgevoerd werd, alsnog doorgevoerd wordt.

De nieuwe loongrens geldt voor de periode van 1 september 2021 tot 31 augustus 2022. 

 

Bron: https://news.belgium.be/nl/betaald-educatief-verlof-2021-2022; KB 19/09/2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 28/09/2021

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.