Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Minitaxshift – uitbreiding nominatieve lijsten

By 30 juni 2022augustus 30th, 2022No Comments

In ons artikel ‘Minitaxshift – wet gepubliceerd‘ werden de hervormingen van de BV-vrijstellingen onder de loep genomen.

Ondernemingen die BV-vrijstellingen toepassen moeten een nominatieve lijst bijhouden die bepaalde gegevens moet bevatten. Naar aanleiding van de minitaxshift voorziet een KB ook aanpassingen met betrekking tot de inhoud van deze nominatieve lijsten.

Opgelet: naast de nominatieve lijst moet de onderneming ook de nodige informatie en ondersteunende verantwoordingsstukken kunnen voorleggen waaruit blijkt dat de toepassingsvoorwaarden van de BV-vrijstelling voldaan zijn!

Er wordt voorzien specifieke vermeldingen vanaf 01/04/2022 op de nominatieve lijst per type BV-vrijstelling, o.a.:

Ploegenarbeid en volcontinuarbeid

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die ploegenarbeid heeft verricht de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal effectief in ploegenarbeid gepresteerde arbeidsuren waarvoor de werknemer eveneens een ploegenpremie heeft verkregen;
 • in voorkomend geval, het aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, zou tewerkgesteld zijn in ploegenarbeid en hiervoor eveneens een ploegenpremie zou hebben verkregen;
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren;
 • in voorkomend geval, het totaal aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald;
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen;
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;
 • het bedrag van de ploegenpremie die voor de geleverde prestaties van die maand werd betaald of toegekend.

Nachtarbeid

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die nachtarbeid heeft verricht de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal effectief in nachtarbeid gepresteerde arbeidsuren waarvoor de werknemer eveneens een nachtpremie heeft verkregen;
 • het aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, zou tewerkgesteld zijn in nachtarbeid en hiervoor eveneens een nachtpremie zou hebben verkregen;
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren;
 • het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald;
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen;
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;
 • het bedrag van de nachtpremie die voor de geleverde prestaties van die maand werd betaald of toegekend.

Werken in onroerende staat

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die in ploegverband werken in onroerende staat op locatie heeft verricht, de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal effectief gepresteerde arbeidsuren waarin in ploegverband werken in onroerende staat op locatie werden verricht;
 • in voorkomend geval, het aantal uur waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst, indien kan worden aangetoond dat de betrokken werknemer, overeenkomstig zijn arbeidsregeling, werken in onroerende staat op locatie zou hebben verricht, en waarvoor het loon door de werkgever werd doorbetaald;
 • het totaal aantal effectief gepresteerde arbeidsuren;
 • in voorkomend geval het totale aantal uren waarvoor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werd geschorst maar waarvoor het loon wordt doorbetaald;
 • de identificatie van de locatie of locaties waar de werknemer in ploegverband de werken in onroerende staat op locatie heeft verricht;
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen;
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;
 • het bedrag van het betaalde of toegekende bruto-uurloon, voor inhouding van de persoonlijke sociale zekerheidsbijdrage.

Systeemvaart

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer die in de systeemvaart is tewerkgesteld, de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het percentage van de werktijd waarin de werknemer in het regime van de systeemvaart is tewerkgesteld;
 • de belastbare bezoldigingen die aan de werknemer wordt betaald of toegekend, met uitsluiting van het dubbel vakantiegeld, de eindejaarspremie en de achterstallige bezoldigingen;
 • het bedrag van de op die bezoldigingen ingehouden bedrijfsvoorheffing;
 • het bedrag van de systeemvaartpremie die voor de geleverde prestaties van die maand werd betaald of toegekend.

Overuren

De nominatieve lijst moet per maand, voor elke werknemer de volgende gegevens vermelden:

 • de volledige identiteit;
 • het aantal uren overwerk dat, overeenkomstig artikel 29 van de arbeidswet of artikel 7 KB nr. 213 recht geeft op een wettelijke overwerktoeslag;
 • de berekeningsgrondslag van deze overwerktoeslag;
 • de periode van het jaar gedurende dewelke die werknemer overwerk heeft gepresteerd.

 

Bron: KB van 19 mei 2022 tot wijziging van de bepalingen inzake de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvorheffing in het KB/WIB 92, BS 30 mei 2022.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.