Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget – Bent u nog mee?

By 30 mei 2018maart 18th, 2019No Comments

Er is al heel wat inkt gevloeid over het thema mobiliteit. Recent zijn er enkele belangrijke beslissingen en wetgevende teksten aangenomen. Omdat velen het bos door de bomen niet meer zien, geven we hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste voorwaarden en regels.

Vergoeding of budget… of cash for car?

In feite zijn er twee nieuwe maatregelen die naast elkaar kunnen bestaan en ingevoerd worden.

De mobiliteitsvergoeding of “cash for car”

De mobiliteitsvergoeding werd ingevoerd door de Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding en is in werking getreden op 1 januari 2018. U kunt hiervan dus gebruik maken.

De mobiliteitsvergoeding wordt als volgt gedefinieerd: ‘het bedrag dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen’.

De werknemer krijgt dus een bepaald bedrag “de cash” wanneer hij zijn “car” inlevert.  Deze maatregel is enkel mogelijk voor werkgevers die al minstens drie jaar bedrijfswagens aanbieden. Hierop zijn uitzonderingen voorzien voor startende werkgevers en werknemers.

Het mobiliteitsbudget

De regering bereikte hierover op 16 maart 2018 een akkoord, maar er zijn nog geen finale wetgevende teksten. De informatie hieronder is dus nog onderhevig aan wijzigingen.

Het mobiliteitsbudget wil werknemers een ruimere keuzemogelijkheid geven dan enkel het inleveren van de bedrijfswagen in ruil voor geld. Ook werknemers die geen bedrijfswagen hebben, maar hiervoor in aanmerking zouden komen, vallen onder deze maatregel.

Een werknemer kan zijn mobiliteitsbudget besteden in drie pijlers:

 • Pijler 1: een milieuvriendelijkere bedrijfswagen kiezen, waarbij het voordeel alle aard volgens de normale regels berekend zal worden.
 • Pijler 2: kiezen voor duurzame vervoermiddelen en-diensten (fietsen, openbaar vervoer, deelsystemen, carpooling,….) en dit voor aankoop, gebruik en onderhoud. Een lijst van middelen en diensten die onder deze pijler zullen vallen, zal bij KB worden vastgelegd.  Een combinatie van een milieuvriendelijke bedrijfswagen met een treinabonnement is dus perfect mogelijk.
 • Pijler 3: het eventuele restsaldo zal in loon worden uitbetaald.

Schematisch overzicht:

 MobiliteitsvergoedingMobiliteitsbudget
Werkgever VW
 • reeds 36 maanden bedrijfswagen toekennen (uitz. starters)
 • invoering is vrije keuze van de werkgever
 • reeds 36 maanden bedrijfswagen toekennen (uitz. starters)
 • invoering is vrije keuze van de werkgever
Werknemer VW
 • in de afgelopen 36 maanden, 12 maanden een wagen moeten gehad hebben, én
 • gedurende de 3 maanden voor de aanvraag effectief beschikken over een bedrijfswagen
 • gedurende minstens 12 maanden een bedrijfswagen ter beschikking hadden of hiervoor in aanmerking komen (en minstens 3 maanden voor de aanvraag)
Formaliteiten
 • formele aanvraag en beslissing van de werkgever opnemen in een overeenkomst die deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst
 • nog niet bepaald
Berekening vergoeding / budget
 • geldbedrag = 20% van 6/7de van de cataloguswaarde van de bedrijfswagen in nieuwe staat
 • 24% in geval van tankkaart
 • op basis van de reële kost van de bedrijfswagen voor de werkgever (brandstof, verzekering, onderhoud, taksen, …) = TCO (total cost of ownership)
 • berekening budget op jaarbasis en vrij te besteden over pijler 1 en 2
Sociale en fiscale behandeling
 • WN belastbaar voordeel = 4% van 6/7de van de cataloguswaarde van de ingeruilde bedrijfswagen
 • WG = solidariteitsbijdrage RSZ
 • 1e pijler: VAA volgens regels bedrijfswagens
 • 2e pijler: volledig vrijgesteld
 • 3e pijler: normale RSZ-bijdragen, vrij van belastingen
Aftrekbaar?
 • aftrekbaar volgens hetzelfde percentage als de ingeleverde bedrijfswagen
 • het aftrekpercentage wordt jaarlijks verlaagd met 10 procentpunten tot het minimum van 75% is bereikt
 • aftrekbaar volgens de toepasselijke regels van het gekozen alternatief
Omkeerbaar?
 • ja, de toekenning van de vergoeding eindigt uiterlijk de eerste dag van de maand waarin de werknemer opnieuw over een bedrijfswagen beschikt
 • vermoedelijk wel
Belangrijk!
 • Geen cumulatie met verplaatsingsvergoedingen voor woon-werkverkeer, ongeacht hoe die woon-werkverplaatsingen worden afgelegd (auto, trein, fiets …)
 • nog niet in werking

 

Bron: Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding, BS 7 mei 2018, Persmededeling door Kris Peeters. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.