Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Versoepeling verbod op zondagsarbeid voor studenten in de distributiesector

By 30 mei 2018maart 26th, 2019No Comments

In België is het in principe verboden om werknemers op zondag te werk te stellen. Op dit verbod bestaan echter tal van uitzonderingen.

Nu voorzien een aantal KB’s een specifieke afwijking voor de tewerkstelling op zondag van studenten vanaf 16 jaar in de distributiesector (PC 201, PC 202, PC 311 en PC 312).

Principe van zondagsrust

De Belgische arbeidswetgeving voorziet een verbod op zondagsarbeid. Een werknemer mag dus in principe niet op een zondag tewerkgesteld worden. Met een zondag wordt bedoeld de astronomische dag, d.w.z. van 0 tot 24 uur.

Op dit algemene principe bestaan echter heel wat uitzonderingen op basis van de arbeidswet of op basis van een specifiek KB.

De afwijkingen op het verbod op zondagsarbeid zijn:

    • ofwel volledig zodat ze kunnen ingeroepen worden voor alle zondagen (de ganse dag);
    • ofwel gedeeltelijk zodat ze slechts kunnen ingeroepen worden voor een deel van de zondag of voor een bepaald aantal zondagen (de ganse dag) per jaar.

In de distributiesector bestaan er specifieke afwijkingen van het verbod op zondagsarbeid.

Studenten vanaf 16 jaar

Voor jeugdige werknemers (< 18 jaar) was er evenwel een verbod op tewerkstelling op zondag, behalve in zeer uitzonderlijke situaties.

Via de KB’s van 30 maart 2018 is het in PC PC 201, PC 202, PC 311 en PC 312 voortaan mogelijk om jeugdige studenten vanaf 16 jaar op zondag te werk te stellen ingeval zondagswerk toegelaten is voor meerderjarige werknemers.

Voor de tewerkstelling op zondag gelden de volgende voorwaarden:

    • De werknemer is minstens 16 jaar oud;
    • De werknemer wordt tewerkgesteld via een studentenovereenkomst;
    • De tewerkstelling is beperkt tot één zondag op twee.

Mits voorafgaande toelating van de inspectie Toezicht Sociale Wetten (TSW) is een tewerkstelling van meer dan één zondag op twee eventueel mogelijk. Hiervoor is het uiteraard wel vereist dat er toelating wordt gegeven door TSW.

Indien de student op zondag heeft gewerkt, dan heeft deze recht op inhaalrust overeenkomstig de algemene regels.  De inhaalrust mag niet minder bedragen dan 36 opeenvolgende uren.

Inwerkingtreding 

Bovenvermelde regeling is in werking getreden op 16 april 2018.

 

 

Bron: KB van 30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor zelfstandige kleinhandel ressorteren de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen,  BS 16 april 2018; KB van 30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren , de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk  te stellen, BS 16 april 2018; KB van 30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor de grote kleinhandelszaken ressorteren, de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen, BS 16 april 2018; KB van 30 maart 2018 waarbij ondernemingen die onder het paritair comité voor de warenhuizen ressorteren , de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers op zondag tewerk te stellen, BS 16 april 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.