Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Sociale inspectie in de toekomst toegang tot het strafregister?

By 30 mei 2018juni 26th, 2019No Comments

De sociale inspectie zal in de toekomst onder bepaalde voorwaarden in het kader van een onderzoek het strafregister consulteren. Op deze manier kunnen de inspectiediensten nagaan of een werkgever in het verleden reeds veroordeeld werd voor bepaalde inbreuken en daarmee kan de inspectie dan rekening houden in het dossier zodat hardleerse overtreders strenger aangepakt kunnen worden.

Volgens Minister van Werk Kris Peters zouden werkgevers echter niet moeten vrezen voor een heksenjacht.

Toegang voor bepaalde inspectiediensten

De inspecties van de hieronder vermelde directies zouden binnenkort toegang krijgen tot het strafregister:

  • Toezicht op de sociale wetten (TSW);
  • Toezicht op het welzijn op het werk (TWW);
  • Directie administratieve geldboeten;
  • De algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen, afdeling sociale bemiddeling.

Consulteren van enkele specifieke inbreuken

De inspectie zal het strafregister enkel kunnen consulteren voor een aantal specifieke veroordelingen, namelijk:

  • Inbreuken op het sociaal strafwetboek;
  • Discriminatie en haatmisdrijven;
  • Valsheid in geschrifte, oplichting en misbruik van vertrouwen;
  • Veroordelingen inzake gewelddelicten.

Beperking van de toegang

Er zullen een aantal mechanismen ingebouwd worden om de toegang tot het strafregister de stroomlijnen. Zo zal de consultatie van het strafregister enkel mogelijk zijn in het kader van een lopend onderzoek wanneer er een inbreuk werd vastgesteld.  Bovendien zal slechts een beperkt aantal inspecteurs toegang hebben en onder toezicht van een leidinggevend ambtenaar. De raadpleging moet dienen om, wanneer een inbreuk werd vastgesteld, te oordelen welk gevolg moet worden gegeven.

Wanneer een sociale inspecteur een inbreuk vaststelt in een bedrijf, beschikt hij immers over verschillende mogelijkheden. Hij kan een waarschuwing geven, of kan een dossier aanmaken voor de arbeidsauditeur. Die laatste kan beslissen om de zaak voor het gerecht te brengen of om af te zien van strafvervolging. In dat laatste geval kan een administratieve geldboete worden opgelegd. Bij het maken van een keuze is het voor de inspecteur belangrijk om te weten welke andere onderzoeken naar de werkgever in kwestie lopen en of er eerdere veroordelingen zijn.

Inwerkingtreding

Het is nog niet duidelijk wanneer deze regeling in werking zou treden.

 

Bron: Persbericht Minister van Werk Kris Peters

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.