Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Monitoren socioculturele sector – 50 dagen in 2021! – update

By 1 juni 2021No Comments

Een op 20/05/2021 getekend KB voorziet de verhoging van het maximum aantal werkdagen waarvan de werknemers en werkgevers actief in de socioculturele sector vrijgesteld zijn van bijdragen in 2021. 

Het ontwerp voorziet in een tijdelijke verhoging van het aantal werkdagen naar 50 dagen voor monitoren die jeugdstages, sportkampen, speelpleinactiviteiten en naschoolse-opvanginitiatieven begeleiden. Deze activiteiten zijn momenteel reglementair vastgelegd op maximum 25 dagen per jaar voor de monitoren (25-dagen regel).

Deze activiteiten moeten plaatsvinden buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties.  In de zin van deze uitsluitingen betekent schoolvakantie de kerst-, paas-, zomer-, herfst- en krokusvakantie.

Aangezien met kleinere groepen moet gewerkt worden gelet op de coronacrisis, moeten meer monitoren kunnen worden ingezet. Het aantal mensen dat bereid is als monitor te werken, is echter niet onbeperkt.

Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden, beoogt het KB om dit aantal dagen tijdelijk op te trekken van 25 naar 50 per jaar in 2021.

De overschrijding van de 25 dagen is enkel mogelijk voor een tewerkstelling waarvoor het contingent verhoogd werd naar 50 dagen. Het moment van de Dimona-aangifte is bepalend.

Deze werknemers moeten voorafgaand aan de tewerkstelling aangegeven worden via een dimona-aangifte type A17 per arbeidsdag.

Als aan de voorwaarden voldaan is, zijn deze werknemers vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Opgelet: deze vrijstelling voor occasionele tewerkstelling in de sociale culturele sector geldt enkel voor de diverse overheidsdiensten, organisaties erkend door de overheid of bepaalde werkgevers (VZW’s en VSO’s) die deze socioculturele en sportactiviteiten (buitenschools) organiseren.

Opgelet: de tijdelijke verhoging geldt niet voor sportmanifestaties en niet voor de VRT, RTBF en BRF.

De tijdelijke verhoging heeft geen impact op de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op deze prestaties.

  • 27,25% op bedragen tot 500 euro
  • 32,30% op bedragen tussen 500,01 en 650 euro
  • 37,35% op bedragen boven 650 euro

 

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  

 

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; https://news.belgium.be/nl/covid-19-toekenning-van-het-aantal-mogelijke-werkdagen-voor-monitoren; Tussentijdse instructies RSZ 2021/2; KB van 20/05/2021 tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 01/06/2021.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.