Sociaal-Juridisch

Monitoren socioculturele sector – 50 dagen in 2021!

By 29 april 2021No Comments

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van KB goedgekeurd tot verhoging van het aantal mogelijke werkdagen voor monitoren in 2021.

Het ontwerp voorziet in een tijdelijke verhoging van het aantal werkdagen voor monitoren die jeugdstages, sportkampen, speelpleinactiviteiten en naschoolse-opvanginitiatieven begeleiden. Deze activiteiten zijn momenteel reglementair vastgelegd op maximum 25 dagen per jaar voor de monitoren (25-dagen regel).

Deze activiteiten moeten plaatsvinden buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties.  In de zin van deze uitsluitingen betekent schoolvakantie de kerst-, paas-, zomer-, herfst- en krokusvakantie.

Aangezien met kleinere groepen moet gewerkt worden gelet op de coronacrisis, moeten meer monitoren kunnen worden ingezet. Het aantal mensen dat bereid is als monitor te werken, is echter niet onbeperkt.

Rekening houdend met de uitzonderlijke omstandigheden, beoogt het ontwerp om dit aantal dagen tijdelijk op te trekken van 25 naar 50 per jaar in 2021.

Deze werknemers moeten voorafgaand aan de tewerkstelling aangegeven worden via een dimona-aangifte type A17 per arbeidsdag.

Als aan de voorwaarden voldaan is, zijn deze werknemers vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

Opgelet: deze vrijstelling voor occasionele tewerkstelling in de sociale culturele sector geldt enkel voor de diverse overheidsdiensten, organisaties erkend door de overheid of bepaalde werkgevers (VZW’s en VSO’s) die deze socioculturele en sportactiviteiten (buitenschools) organiseren.

Opgelet: de tijdelijke verhoging geldt niet voor sportmanifestaties.

De tijdelijke verhoging heeft geen impact op de bedrijfsvoorheffing die van toepassing is op deze prestaties.

  • 27,25% op bedragen tot 500 euro
  • 32,30% op bedragen tussen 500,01 en 650 euro
  • 37,35% op bedragen boven 650 euro

 

Bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch Staatsblad.  

Bron: Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders; https://news.belgium.be/nl/covid-19-toekenning-van-het-aantal-mogelijke-werkdagen-voor-monitoren.

 

We blijven bereikbaar!

Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Onze medewerkers werken momenteel van thuis uit en daarom hebben we onze manier van werken wat aangepast.

Om iedereen zo snel mogelijk verder te helpen, ontvangen we graag alle vragen via e-mail. Stay safe!

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.