Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Tijdelijke werkloosheid overmacht – gelegenheidswerknemers tuin-en landbouw – verlenging

By 31 mei 2021No Comments

Voor gelegenheidswerknemers in de land- en tuinbouw werd er een specifieke regeling uitgewerkt waardoor zij onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht quarantaine.

Deze specifieke regeling voor seizoensarbeiders was van toepassing van 21/08/2020 t.e.m. 31/03/2021 en is opnieuw van toepassing van 10.05.2021 t.e.m. 30.06.2021.

Voorwaarden

  • Gelegenheidswerknemers (werknemerskengetal 010 en 022) in de land-en tuinbouw tewerkgesteld bij een werkgever onder het PC van de landbouw (PC 144), tuinbouw (PC 145) (m.u.v. PC 145.04) of uitzendarbeid (PC 322) voor zover dat de uitzendkracht bij een gebruiker in één van deze sectoren wordt tewerkgesteld;
  • die een arbeidsovereenkomst hebben gesloten (desgevallend mondeling);
  • waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is wegens overmacht, omdat zij positief getest zijn op het COVID-19 virus zonder arbeidsongeschikt te zijn, maar als gevolg daarvan in verplichte quarantaine moeten (= quarantainegetuigschrift huisarts);
  • en niet beschikken over een beroeps- of vervangingsinkomen.

De laatste voorwaarde (geen beroeps- of vervangingsinkomen) zal in eerste instantie gecontroleerd worden door de uitbetalingsinstelling ofwel a posteriori door de RVA.

De ministerraad heeft op 06.11.2020 beslist dat de voorwaarde van de positieve test niet langer is vereist en dat het voor de toegang tot het stelsel van de tijdelijke werkloosheid volstaat dat t de seizoenarbeiders die in België aankomen in quarantaine moeten.

Er zullen controles worden uitgeoefend of de tijdelijke werkloosheid wordt gevolgd door een effectieve tewerkstelling

Dimona ‘QUA’

Voor deze gelegenheidswerknemers moet een ‘dag’Dimona type ‘QUA‘ gebeuren, zonder IN- en OUT-uur door de werkgever die hem zou tewerkstellen.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van het kanaal ‘multidimona’.

DmfA

Er moet door de werkgever een DmfA ingediend worden onder werknemerskengetal 010 of 022, waarbij de periode van tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine met de indicatieve prestatiecode 70 wordt aangegeven. De dagen tijdelijke werkloosheid overmacht quarantaine tellen mee voor de respectievelijke contingenten. 

ASR

De werkgever dient ook de ASR aangiften te versturen (ASR werkloosheid scenario 2 en scenario 5).

 

Europese campagne over seizoensarbeid

De RVA neemt samen met andere sociale inspectiediensten deel aan de bewustmakings- en inspectiecampagne van De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) (Rights for All Seasons).

Er zal in dit kader een flitsactie georganiseerd worden in juni in de groene sectoren (PC 144, PC 145 en PC 132).  Er zal daarnaast ook een actieweek in september georganiseerd worden met gerichte acties in heel Europa.

Het doel van de campagne is enerzijds seizoenarbeiders en werkgevers bewuster maken van de toepasselijke arbeids- en sociale-zekerheidsregels tijdens hun activiteiten, en van de beschikbaarheid van bijstand en ondersteuning in de lidstaat waar zij werken of in de lidstaat van herkomst. Anderzijds zal deze campagne ook bijdragen tot de bestrijding van zwartwerk, het respecteren van de arbeidsvoorwaarden en het bevorderen van veilige arbeidsomstandigheden.

SIOD heeft een checklist opgesteld voor de groene sectoren.

 

Bron: Administratieve instructies RSZ – 2020/3 / Tussentijdse instructies; FAQ RVA Tijdelijke werkloosheid Corona 11/05/2021; https://www.rva.be/nl/nieuws/europese-campagne-over-seizoensarbeid. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.