Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nachtarbeid en SWT – nieuwe bedragen 01/01/2022 – update

By 7 januari 2022No Comments

De NAR heeft de nieuwe CAO bedragen gepubliceerd i.h.k.v. nachtarbeid en SWT.

De volgende bedragen worden vanaf 01/01/2022 aangepast met een coëfficiënt van 1,0026.

Daarnaast werd in december 2021 ook de spilindex overschreden zodat naast de herwaarderingscoëfficiënt ook de index toegepast moet worden. 

Bijkomende vergoeding nachtarbeid – CAO 46

Indien de arbeidsovereenkomst van de werknemer (door de werkgever of de werknemer) wordt beëindigd omdat de werkgever geen andere tewerkstelling (zonder nachtarbeid) kan aanbieden aan de werknemer die erom verzoekt, dan heeft de werknemer gedurende 5 jaar recht op een maandelijkse aanvulling op de werkloosheidsuitkering ten belope van 158,80 euro (bedrag vanaf 01.01.2022).

Premie nachtarbeid – CAO 49

Er moet een specifieke vergoeding worden toegekend aan werknemers die gewoonlijk werken in een arbeidsregeling met prestaties tussen 20u en 6u.

Deze vergoeding is niet van toepassing:

  • bij occasionele nachtprestaties;
  • wanneer de arbeidsprestaties enkel tussen 6u en 24u plaatsvinden;
  • wanneer de arbeidsprestaties gewoonlijk beginnen om 5u.

Indien er geen sectorale of ondernemingscao deze materie behandelt, moet men een financiële vergoeding toekennen van 1,26 euro per uur. Voor de werknemers van ten minste 50 jaar bedraagt de vergoeding 1,52 euro per uur (bedragen sinds 01.01.2022).

SWT – CAO 17

Werknemers die SWT  genieten (vroegere brugpensioen), hebben recht op een maandelijkse werkloosheidsuitkering van de RVA en een bedrijfstoeslag van de werkgever.

Het wettelijk minimumbedrag van de bedrijfstoeslag stemt overeen met de helft van het verschil tussen het nettoreferteloon en de werkloosheidsuitkering. Dit netto referteloon wordt berekend door het brutoloon van de refertemaand te nemen verminderd met de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing. Dit bruto maandloon wordt begrensd.  Vanaf 01/01/2022 bedraagt het begrensd bruto maandloon 4.359,59 euro.

Voor de bedrijfstoeslagen die berekend werden op een referteloon vanaf 01/01/2021 wordt de aanpassing “prorata temporis” toegepast:

  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in en  vóór 1 januari 2021 wordt de herwaarderingscoëfficiënt in zijn geheel toegepast (1,0026);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in de maanden februari, maart en april  2021, dan wordt 3/4 van de herwaarderingscoëfficiënt toegepast (1,00195);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in de maanden mei, juni en juli 2021, dan wordt 1/2 van de herwaarderingscoëfficiënt toegepast (1,0013);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in augustus, september en oktober 2021, dan wordt 1/4 van de herwaarderingscoëfficiënt toegepast (1,00065);
  • indien de werknemer in het stelsel is getreden in de maanden november en december 2021, dan wordt er geen herwaarderingscoëfficiënt toegepast.

 

Bron: CAO nr. 17/41 van 7 december 2021 tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van  december sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen; CAO nr. 46/26 van 7 december 2021 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere voremn van arbeid met nachtprestaties. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.