Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Uitbreiding sectoren flexi-jobs vanaf 01/01/2023

By 6 januari 2022januari 6th, 2023No Comments

Een van de maatregelen van de programmawet heeft betrekking op de uitbreiding van de lijst van sectoren voor de uitoefening van een flexi-job vanaf 01/01/2023. 

Flexi-jobwerknemer

Een flexi-job kan enkel worden uitgevoerd indien de werknemer voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De werknemer die gebruik wenst te maken van het systeem van flexi-jobs moet in het derde kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin deze de flexi-job wil uitoefenen, tewerkgesteld zijn geweest voor 4/5e van een voltijdse tewerkstelling bij één of meer andere werkgevers;
 • De flexi-job mag bij de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent niet gecombineerd worden met een gewone arbeidsovereenkomst voor minstens 4/5e van een voltijdse tewerkstelling;
 • De flexi-job mag niet samenvallen met een periode gedekt door  een verbrekingsvergoeding of een ontslagcompensatievergoeding ten laste van de werkgever bij wie hij de flexi-job uitoefent;
 • De flexi-jobwerknemer mag zich niet bevinden in een opzegtermijn.
 • De flexi-jobwerknemer mag niet tewerkgesteld zijn met een arbeidsovereenkomst bij de gebruiker aan wie hij door een uitzendkantoor ter beschikking wordt gesteld om een flexi-job uit te oefenen.

De voorwaarde van 4/5e tewerkstelling in het referentiekwartaal Q-3 is niet van toepassing indien de werknemer in het referentiekwartaal Q-2 als gepensioneerde beschouwd wordt (cf. pensioenkadaster).

Opgelet: de voorwaarde van een 4/5e tewerkstelling in referentiekwartaal Q-3 blijft dus wel van toepassing tijdens de eerste twee kwartalen van het pensioen.

Indien de voorwaarden voor het uitoefenen van een flexi-job niet voldaan zijn, zal de tewerkstelling beschouwd worden als een gewone tewerkstelling. In dat geval zullen de gewone arbeidsrechtelijke, parafiscale en fiscale regels van toepassing zijn. Dit is ook het geval indien na het leveren van de prestaties blijkt dat de voorwaarden niet voldaan waren.

Huidige sectoren

Vanaf 2018 werd het systeem van flexi-jobs reeds uitgebreid met volgende sectoren naast de horecasector (PC 302):

 • PC voor de handel in voedingswaren (PC 119)
 • PC voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201)
 • PC voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren (PC 202)
 • PSC voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven (PSC 202.01)
 • PC voor de grote kleinhandelshandelszaken (PC 311)
 • PC voor de warenhuizen (PC 312)
 • PC voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen (PC 314)
 • Werkgevers en werknemers die vallen onder het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en consumptiesalons bij een banketbakkerij, opgericht in de schoot van het PC voor de voedingsnijverheid, subsector voor industriële broodbakkerijen (PC 118.03)
 • PC voor de uitzendarbeid  (PC 322.00) indien de gebruiker ressorteert onder een van de bovengenoemde paritaire comités of onder het sectoraal fonds

Bijkomende sectoren

Vanaf 01/01/2023 wordt de lijst van toegelaten sectoren verder uitgebreid met volgende sectoren:

 • PC 223 nationaal paritair comité voor de sport
 • PSC 303.03 voor de exploitatie van bioscoopzalen
 • PC 304 voor het vermakelijkheidsbedrijf
  • Niet voor artistieke, artistiek-technische en artistiek-ondersteunende functies!
 • Zorgsector:
  • PC330 voor gezondheidsinrichtingen en -diensten
  • Openbare instellingen of diensten in de sector gezondheidszorg met de NACE-code 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86905,86906,86909, 87101, 87109, 87301 of 87302
  • Opgelet: voor deze sector is er een specifiek minimum flexi-loon van 11,49 euro/uur (te indexeren).
  • Niet voor zorgfuncties!

Via KB kan de lijst nog verder aangevuld worden met een paritair comité waaronder werkgevers en werknemers van de evenementensector ressorteren, wanneer een nieuw paritair comité werd opricht dat specifiek bevoegd is voor de “evenementensector”. Hij kan daarbij de toepassing voor bepaalde functies uitsluiten.

In de memorie van toelichting wordt de keuze van deze sectoren als volgt verantwoord. Flexi-jobs bieden in het bijzonder een antwoord op de nood aan flexibele arbeidskrachten op piekmomenten en het verlagen van de loonlast voor deze flexibele krachten. De gekozen sectoren zijn de sectoren die omwille van hun activiteit vaak met fluctuerende pieken geconfronteerd worden en dus effectief nood hebben om bepaalde piekmomenten met flexibele arbeidskrachten op te vangen. Voor deze sectoren wordt dit deels verklaard door het seizoens- en weersgebonden karakter van de activiteiten waardoor er effectief nood is aan flexibel inzetbaar personeel.

Flexi-loon zorgsector vanaf 01/01/2023 

uurloon
Minimum flexi-loon14,29 EUR
Minimum vergoeding flexi-job inclusief flexivakantiegeld15,39 EUR

 

Bron: Programmawet van 26 december 2022, BS 30 december 2022; Tussentijdse instructies RSZ 2022/4. 

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.