Skip to main content
Sociaal-Juridisch

NAR maakt tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen weer mogelijk

By 30 juli 2021No Comments

Binnen de NAR hebben ze nieuwe kader-cao’s opgesteld in het kader van tijdskrediet eindeloopbaan met uitkeringen. Deze cao’s gelden enkel voor de landingsbanen die ingaan of verlengd worden tijdens de geldigheidsduur van de cao’s.

In het stelsel van het eindeloopbaantijdskrediet moet er een onderscheid gemaakt worden tussen het recht op eindeloopbaantijdskrediet geregeld door cao nr. 103ter en het recht op de betaling van een onderbrekingsuitkering bij de opname van het tijdskrediet landingsbaan door de RVA voorzien in KB 12/12/2001.

Het recht op tijdskrediet landingsbaan

Binnen het systeem van de landingsbaan zonder uitkering verandert er niets. De werknemer dient initieel 55 jaar te zijn op het moment van het opnemen van zijn eindeloopbaantijdskrediet. Deze leeftijdsvoorwaarde wordt verminderd naar 50 jaar in volgende gevallen:

  • Zwaar beroep en knelpuntberoep wanneer het arbeidsstelsel verminderd wordt met ½;
  • Zwaar beroep in het geval van 1/5-arbeidsduurvermindering;
  • 28 jaar beroepsverleden als er op sectoraal niveau een cao gesloten wordt en de arbeidsduur met 1/5 verminderd wordt;
  • Ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering bij een halftijdse of 1/5-arbeidsduurvermindering.

Het recht op een landingsbaan-uitkering

Wanneer de werknemers tevens een onderbrekingsuitkering willen genieten, is de leeftijdsvoorwaarde in het algemeen stelsel bepaald op 60 jaar of ouder.

De NAR cao’s met nrs. 156 (voor de periode 2021-2022) en 157 (voor de periode 1 januari 2023- 30 juni 2023) voorzien opnieuw in een afwijking hierop en verlagen de leeftijdsvoorwaarde naar 55 of 57 jaar in functie van de arbeidsduurvermindering.

De leeftijdsvoorwaarde is vastgesteld op 57 jaar voor werknemers die overschakelen naar halftijds werken en op 55 jaar voor de werknemers die hun arbeidsstelsel verminderen met 1/5 voor zover de werknemer op het moment van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever valt onder één van de hieronder voorziene uitzonderingen voor het recht op onderbrekingsuitkeringen:

  • De aanvangsdatum van het tijdskrediet eindeloopbaan valt tijdens een periode van erkenning van de onderneming, door de minister bevoegd voor Werk, als onderneming in herstructurering of onderneming in moeilijkheden in toepassing van de regelgeving met betrekking tot de werkloosheid met bedrijfstoeslag.
  • 35 jaar beroepsverleden
  • Minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum.
  • Minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in een zwaar beroep tewerkgesteld zijn in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum.
  • Minstens 20 jaar in een arbeidsstelsel van ploegen- en/of nachtarbeid gewerkt te hebben.
  • Ofwel bij een werkgever die ressorteert onder het paritair comité voor het bouwbedrijf en beschikt over een attest dat zijn ongeschiktheid tot voortzetting van zijn beroepsactiviteit bevestigt, afgegeven door een arbeidsgeneeshees.

Let wel, de cao nrs. 156 en 157 zijn op zich niet voldoende. De sociale partners zullen op sectoraal niveau de toepassing van deze cao nrs. 156 en 157 uitdrukkelijk dienen te bevestigen middels een sectorale cao.

Bron: cao’s met nr 156 en 157

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.