Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Nieuw KB over ergonomie op het werk en de preventie van MSA

By 31 mei 2024No Comments

Op 25 mei 2024 is er nieuwe regelgeving in werking getreden met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA) op het werk. 

Het betreft een topic dat voorheen slechts gedeeltelijk geregeld werd  in de codex Welzijn. Uit de praktijk blijkt echter dat een groot aantal werknemers (langdurig) afwezig is van het werk als gevolg van musculoskeletale aandoeningen (MSA).

De nieuwe regels zetten in op de preventie van MSA en het verbeteren van de ergonomie op het werk in het algemeen. 

Er worden voortaan 4 specifieke begrippen gedefinieerd in de codex:

 • “de preventieadviseur-ergonoom“: de preventieadviseur die beantwoordt aan de voorwaarden bedoeld in artikel II.3-30, § 1, 3°
 • ergonomie op het werk“: een aanpak die erop gericht is het werk, met inbegrip van de werkpost en de werkomgeving, aan te passen aan de mens, rekening houdend met diens fysieke, mentale, psychische en sociale kenmerken, en die moet worden toegepast op alle domeinen inzake welzijn op het werk.
 • musculoskeletale aandoeningen” ‘”MSA”): gezondheidsproblemen die betrekking hebben op musculoskeletale structuren zoals spieren, pezen, ligamenten, zenuwen en gewrichten, en die zich inzonderheid uiten in aandoeningen van de rug, nek en bovenste of onderste ledematen en die door musculoskeletale risico’s op het werk worden veroorzaakt of verergerd;
 • “musculoskeletale risico’s op het werk”: de kans dat één of meerdere werknemers lichamelijke schade, zoals MSA of andere gezondheidsproblemen, ondervinden ten gevolge van een blootstelling aan biomechanische of andere risicofactoren op het werk, waarop de werkgever een impact heeft.

Daarnaast worden er een aantal algemene principes met betrekking tot ergonomie op het werk en de preventie van MSA toegevoegd:

 • De werkgever moet bij het ontwerp, de inrichting en de aanpassing van de werkposten rekening houden met de ergonomie op het werk, teneinde MSA of andere gezondheidsproblemen die door musculoskeletale risico’s op het werk worden veroorzaakt of verergerd, te voorkomen.rekening houden met de ergonomie op het werk.
 • De werkgever moet een risicoanalyse uitvoeren van de musculoskeletale risico’s op het werk, waarbij hij inzonderheid rekening houdt met de volgende biomechanische risicofactoren (niet-limitatieve lijst):
  1° het gebruik van kracht, inzonderheid bij grijpen, samendrukken, torsie, druk, vastgrijpen, tillen of laten zakken, duwen of trekken, dragen of verplaatsen;
  2° repetitieve bewegingen;
  3° de duur en de frequentie van de bewegingen of taken;
  4° de werkhoudingen, inzonderheid extreme, ongemakkelijke, ongunstige of statische houdingen;
  5° de werkbewegingen, inzonderheid bereik, hoek en snelheid van de beweging;
  6° de kracht van het contact, inzonderheid bij het vastgrijpen van gereedschap, of plaatselijke druk.
  Bij deze risicoanalyse moet de werkgever eveneens rekening houden met andere risicofactoren die verband houden met de werkpost en met de resultaten van de risicoanalyses uit de andere domeinen van het welzijn op het werk die de musculoskeletale risico’s op het werk rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen beïnvloeden. De werkgever gaat regelmatig, en in elk geval één keer per jaar, na of de risicoanalyse geactualiseerd moet worden, alsook bij elke wijziging die de blootstelling van werknemers aan musculoskeletale risico’s op het werk kan beïnvloeden. Indien nodig werkt hij de risicoanalyse bij.
 • Vervolgens moeten de passende preventiemaatregelen worden genomen om deze musculoskeletale risico’s op het werk zo goed mogelijk aan te pakken. De werkgever vraagt het voorafgaand advies van het Comité over deze preventiemaatregelen. De werkgever evalueert regelmatig, en in elk geval één keer per jaar, deze preventiemaatregelen, alsook bij elke wijziging die de blootstelling van werknemers aan musculoskeletale risico’s op het werk kan beïnvloeden.
 • De verschillende actoren die een rol spelen bij dit preventiebeleid worden gespecifieerd, in het bijzonder de preventieadviseur van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk, de preventieadviseur-ergonoom (omwille van de complexiteit, het bedrijfsbezoek of het beleidsadvies) en de preventieadviseur-arbeidsarts.
 • De resultaten van de risicoanalyse en de preventiemaatregelen worden opgenomen in het globaal preventieplan en, in voorkomend geval, in het jaaractieplan.
 • De werknemers en het comité voor preventie en bescherming op het werk worden geïnformeerd en opgeleid over de musculoskeletale risico’s op het werk en over de verschillende preventiemaatregelen.
 • De werkgever neemt de nodige maatregelen om de werknemers die worden blootgesteld aan musculoskeletale risico’s op het werk te onderwerpen aan een passend gezondheidstoezicht.

Bijkomende tools en informatie zijn beschikbaar op  de website www.beswic.be en via www.preventievanmsa.be.

 

Bron: KB van 19/03/2024 tot wijziging van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van MSA (1), BS 15 mei 2024; https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuw-kb-over-ergonomie-op-het-werk-en-de-preventie-van-msa. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.