Sociaal-Juridisch

Ontwerprichtlijn inzake het Europese minimumloon

By 15 juli 2022No Comments

Met als achtergrond dat toereikende lonen voor de werknemers in de Europese Unie essentieel zijn om goede arbeids- en levensomstandigheden te waarborgen en billijke en veerkrachtige economieën en samenlevingen op te bouwen en met het oog op de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, heeft de Europese Unie een ontwerprichtlijn uitgevaardigd die een wettelijk kader oplegt voor de lidstaten betreffende een minimumloon dat voor iedereen toereikend is en dat 60 % van het mediane loon bedraagt.

Toereikende lonen vormen immers een essentieel onderdeel van het EU-model van een sociale markteconomie. Convergentie tussen de lidstaten op dit gebied draagt bij tot de belofte van gedeelde welvaart in de Unie. Het voorzien van een wettelijk kader voor minimumlonen staat volgens de Raad borg voor waardige levensomstandigheden voor de werknemers, helpt de binnenlandse vraag ondersteunen, versterkt de prikkels om te werken en vermindert armoede onder werkenden en de ongelijkheid aan de onderkant van de loonverdeling. Bescherming door minimumlonen bevordert ook de gendergelijkheid, aangezien meer vrouwen dan mannen een minimumloon hebben of een loon dat rond het minimumloon schommelt.

Algemeen

De ontwerprichtlijn doet geen afbreuk aan de vrijheid van de lidstaten om wettelijke minimumlonen vast te stellen of de toegang tot bescherming door minimumlonen in het kader van cao’s te bevorderen, overeenkomstig de specifieke werkwijze binnen de lidstaten zelf en met volledige inachtneming van de contractvrijheid van de sociale partners. Voorts wordt verduidelijkt dat de richtlijn geen verplichting oplegt om een wettelijk minimumloon in te voeren in lidstaten zonder wettelijk minimumloon, noch om de cao’s universeel toepasselijk te maken.

Wettelijke minimumlonen

Op het Europese niveau zijn het Europees Parlement en de Raad overeengekomen dat de lidstaten een wettelijk kader opgelegd zal worden voor een minimumloon dat voor iedereen toereikend is en dat 60 % van het mediane loon bedraagt.

Impact op België?

In België bestaat er op nationaal niveau al het GMMI en op sectoraal niveau worden meestal ook minimumlonen voorzien, zodat de impact van de richtlijn niet al te groot zal zijn. De criteria voorzien in de richtlijn tot het bepalen van wettelijke minimumlonen kunnen voor de toekomst wel als leidraad gebruikt worden voor de Belgische loononderhandelingen.

Inwerkingtreding

De richtlijn moet nog door het Europees Parlement goedgekeurd worden en vervolgens door de lidstaten omgezet worden vooraleer ze uitwerking heeft in België. Het zal derhalve nog wel even duren vooraleer ze effectief gepubliceerd wordt.

Bron : Ontwerprichtlijn van het Europese Parlement en de Raad van 28 oktober 2020 betreffende toereikende minimumlonen in de Europese Unie, www.eur-lex.europa.eu.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.