Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ontwikkeling computerprogramma’s en auteursrechten – Grondwettelijk Hof

By 31 mei 2024No Comments

Met de programmawet van 26 december 2022 werd het ruime toepassingsgebied van de fiscale regeling voor auteursrechten beperkt doordat computerprogramma’s niet meer beschouwd mogen worden als auteursrechtelijk beschermde werken.

De wetgever wou met deze wet de oorspronkelijke doelstellingen van 2008 terug herstellen en enkel nog de inkomsten, die eerder onregelmatig en wisselvallig verkregen zijn in het kader van artistieke activiteiten , in aanmerking laten komen voor de fiscale regeling voor auteursrechten.

Een aantal onderneming actief in de informatiesector en ontwikkeling van software waren het niet eens met deze wijziging, en hebben in mei 2023 een beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 100 van de betreffende programmawet.

Op 16 mei 2024 heeft het Hof zich hierover uitgesproken en de beroepen tot vernietiging verworpen.

Schending van het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie ?

Het Hof is van oordeel dat het beperken van het toepassingsgebied, en de uitsluiting van de inkomsten die betrekking hebben op computerprogramma’s van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord is.

Enerzijds omdat de wetgever een ruime beoordelingsvrijheid heeft in fiscale zaken. Wanneer de wetgever een bijzondere fiscale regeling invoert, moet hij volgens het Hof gebruik kunnen maken van categorieën die, noodzakelijkerwijs, de verscheidenheid van toestanden slechts met een zekere graad van benadering opvangen.

De wetgever wilt door middel van de Programmawet een einde maken aan de misbruiken van de fiscale regeling voor auteursrechten, waarvan de wetgever heeft vastgesteld dat de toepassing van de auteursrechten een volwaardige beloningsmethode is geworden in sectoren van beroepsactiviteiten die soms ver afstaan van de vooraf gestelde doelstellingen van de wetgever in 2008.

De bijzondere fiscale regeling voor auteursrechten berust op het vermoeden dat de inkomsten waarop de wet van toepassing is, op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen. Het uitsluiten van computerprogramma’s berust op het idee dat het vermoeden volgens hetwelk de auteursrechten overeenstemmen met inkomsten die op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen, niet wordt vastgesteld met betrekking tot computerprogramma’s. De ontwikkeling van computerprogramma’s past eerder in het kader van stabiele economische relaties. Voormeld risico van onzekerheid en wisselvalligheden is dus niet of op een duidelijk meer beperkte wijze van toepassing op de inkomsten van de ontwikkelaars van computerprogramma’s.

Anderzijds heeft de bestreden maatregel volgens het Hof geen onevenredige gevolgen voor de ontwikkelaars van computerprogramma’s of voor de personen die hen tewerkstellen, in zoverre de maatregel enkel tot gevolg zou hebben dat de inkomsten van de ontwikkelaars worden onderworpen aan de fiscale regeling die van toepassing is op de beroepsinkomsten.

Impact ?

Door het arrest lijkt de deur volledig toe voor de toepassing van het fiscaal gunstregime in de IT-sector.

Echter kan elke situatie anders zijn, en moeten de voorwaarden geval per geval nagekeken worden. Er kan steeds een ruling bij de fiscus aangevraagd worden aangaande toepassing van het fiscaal regime rond de auteursrechten.

Zo heeft de rulingcommisie in 2024 nog beslist dat marketeers en webdesigner in de specifieke situatie die voorgelegd werd, wel in aanmerking komen voor het fiscaal gunstregime.

Bron : GwH 16 mei 2024, nr. 52/2024, https://www.const-court.be/public/n/2024/2024-052n.pdf ; Persbericht Grondwettelijk Hof van 16 mei 2024.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.