Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Vlaams opleidingsverlof – wijzigingen -schooljaar 2024– 2025

By 31 mei 2024No Comments

De Vlaamse Regering wilt vanaf het schooljaar 2024-2025 het Vlaams Opleidingsverlof op een aantal punten wijzigen.

Voorlopig is het Besluit nog in ontwerpfase en moet het nog voorgelegd worden aan de Raad van State en het huis van het Vlaams sociaal overleg.

Verduidelijking aanduiding als opleidingsverstrekker

De werkgever wordt als opleidingsverstrekker aangeduid als zijn werknemer de lesgever of begeleider die de opleiding geeft, is, alsook de werknemer die de opleiding volgt. De werkgever zal dus de administratieve verplichtingen moeten naleven.

Als de persoon die de opleiding volgt een uitzendkracht is, en degene die de opleiding geeft, eveneens in dienst is bij de gebruiker, zal de gebruiker als opleidingsverstrekker beschouwd worden.

Wijziging termijn registratie opleiding door opleidingsverstrekker

Een opleidingsverstrekker moet uiterlijk bij de start van de opleiding deze opleiding in de databank registreren (nu minstens 3 maanden voor de start).

Indien op vraag van het departement Vlaams Opleidingsverlof bijkomende informatie opgevraagd wordt over de opleiding, en deze niet binnen 30 dagen bezorgd wordt, vervalt de aanvraag tot registratie.

Opleidingen en aanwezigheid

De opleidingsverstrekker zal bij een opleiding waarvoor een regelmatige aanwezigheid vereist is, de ongewettigde afwezigheden niet meer moeten attesteren. Voor het recht op opleidingsverlof zal de werknemer minstens 50 % van de contacturen aanwezig moeten zijn. Deze aanwezigheidsuren worden aangeduid op het attest.

Voor opleidingen in het kader van ondernemerschapstrajecten bij Syntra, de postgraduaten en de opleidingen van private opleidingsverstrekkers waar na het volgen van de opleiding een getuigschrift afgeleverd wordt dat de deelnemers het beroep mogen uitoefenen, zal de deelname aan de eindbeoordeling voldoende zijn voor het bekomen van het recht op Vlaams Opleidingsverlof (nu geldt ook als voorwaarde dat de deelnemer ook aanwezig moet zijn in de les).

Ten slotte als een opleidingsverstrekker een blended opleiding aanbiedt (combinatie les met fysieke contacturen en online learning) dat niet tot het gewoonlijk aanbod behoord, moet de opleidingsverstrekker een attest afleveren waaruit blijkt dat het volledig leerproces gevolgd is.

Terugbetaling werkgever en bijkomende inlichting

De aanvraag tot terugbetaling moet nog steeds gericht worden binnen 3 maanden na de start van de opleiding. Als het bevoegde departement bijkomende inlichtingen opvraagt, heeft de werkgever 30 dagen de tijd om de nodige informatie te bezorgen. Als de informatie niet tijdig overgemaakt wordt, vervalt de aanvraag tot terugbetaling. Het is dus aangewezen nauwgezet de communicatie op te volgen als er een aanvraag ingediend wordt.

De terugbetaling aan de werkgever gebeurt enkel als de werknemer akkoord is om de opleiding te volgen onder het stelsel van het Vlaams opleidingsverlof.

Verlenging gemeenschappelijk initiatiefrecht

Ten slotte heeft de Vlaamse Regering meegedeeld dat het gemeenschappelijk initiatiefrecht ook in het schooljaar 2024-2025 toegepast kan worden.  Hier kan je daarover meer info terugvinden.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.