Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Ook in Q2 2021 neutralisatie van het studentencontingent in specifieke sectoren

By 30 april 2021No Comments

Net zoals in het eerste kwartaal 2021 zullen de uren die studenten presteren in het tweede kwartaal in bepaalde specifieke sectoren geneutraliseerd worden en dus niet meetellen voor de berekening van het studentencontingent.

Het betreft de tewerkstelling in de zorgsector en in het onderwijs. Onder de zorgsector dienen de paritaire comités 318 (werkgeverscategorie 211 en 611), 319 (werkgeverscategorie 062, 162,462 en 962), 330 (werkgeverscategorie 025, 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735, 812, 822, 830 en 911), 331 (werkgeverscategorie 455 en 322) en 332 (werkgeverscategorie 022 en 222) te worden verstaan, evenals de openbare zorginstellingen (NACE-codes 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86901, 86903, 86904, 86905, 86906, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 8892, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88996, 88999). De inzake arbeid bevoegde minister kan deze lijst aanvullen. Een tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker die tot een van deze sectoren behoort, wordt gelijkgesteld met een tewerkstelling in deze sector.

Voor het tweede kwartaal 2021 worden de uren gepresteerd in de vaccinatiecentra ook meegenomen voor de neutralisatie.

Dit wil zeggen dat voor de student die met een studentenovereenkomst kan worden tewerkgesteld, ook indien zijn contingent reeds opgebruikt is in het voorafgaande kwartaal of de uren voor het tweede kwartaal 2021 al volledig gereserveerd zouden zijn, toch de solidariteitsbijdrage kan toegepast worden voor prestaties in deze sectoren.

De neutralisatie geldt zowel op fiscaal als op RSZ-vlak.

De gewone aangifteregels blijven wel gelden, dus een Dimona ‘STU’ voor de tewerkstelling aanvangt en achteraf een aangifte DmfA van de gepresteerde uren.

Kinderbijslag

Aangezien het groeipakket gelinkt is aan het studentencontingent van 475 uren, zou dit betekenen dat de geneutraliseerde uren geen impact hebben op de berekening van de kinderbijslag. Het is echter nog afwachten tot definitieve bevestiging hieromtrent.

Afname COVID-tests

Studenten die voldoen aan een aantal voorwaarden, mogen COVID-tests afnemen als ze in de zorgsector tewerkgesteld worden.

Het betreft onderstaande cumulatieve voorwaarden:

 • Het betreft masterstudenten in de geneeskunde, heelkunde en vroedkunde, de laatstejaarsstudenten verpleegkunde en de laatstejaarsstudenten in de medische laboratoriumtechnologie, die buiten het kader van hun opleiding werkzaam zijn in hun toekomstige beroep, alsook door de volgende personen die wettelijk bevoegd zijn om hun beroep uit te oefenen in overeenstemming met de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen:
  a) de vroedvrouwen die hun diploma hebben behaald na 1 oktober 2018;
  b) de tandartsen;
  c) de apothekers;
  d) de logopedisten;
  e) de hulpverleners-ambulanciers met een ervaring van minstens twee jaar; en
  f) de mondhygiënisten;
 • ze worden toevertrouwd door een arts;
 • wanneer het gaat om een student zoals bedoeld in 1°, worden ze verricht onder toezicht van een arts of een verpleegkundige;
 • ze worden verricht door de personen bedoeld in 1° die een specifieke opleiding hebben gevolgd, verstrekt door een arts, om deze te kunnen uitvoeren binnen de dienst waar ze deze staalafnames en collecties verrichten.

De studenten die voldoen aan voorgaande voorwaarden, mogen de staalnames en collecties voorbereiden, uitvoeren, behandelen, opslaan en doorsturen.

 

Bron: KB van 21 april 2021 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 92 op het stuk van de bezoldigingen voor studentenarbeid, BS 28 april 2021 , Wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie, BS 13 november 2020, tussentijdse instructies rsz.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.