Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opleidingscheques – regels vanaf 01/09/2019

By 29 augustus 2019No Comments

De regeling van de opleidingscheques wordt ook gekoppeld aan de nieuwe regels van het Vlaams opleidingsverlof.

Werknemers die buiten de arbeidsuren een opleiding volgen kunnen onder bepaalde voorwaarden via de opleidingscheques een deel van hun inschrijvingsgeld recupereren.

Voorwaarden

 • het betreft een werknemer of uitzendkracht
 • die woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het is een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt.
 • afhankelijk van de scholingsgraad is er een onderscheid naargelang de soort opleiding:
  • Kortgeschoolde en middengeschoolde werknemers: arbeidsmarktgerichte én loopbaangerichte opleidingen die recht geeft op Vlaams opleidingsverlof.
  • Hooggeschoolden: enkel loopbaangerichte opleidingen die recht geven op Vlaams opleidingsverlof.
 • de werknemer volgt de opleiding op eigen initiatief en betaalt deze zelf

Opgelet: Zelfstandigen, studenten, werklozen (werkloosheidsuitkering), werknemers met een arbeidsovereenkomst van minder dan 80u/ maand i.h.k.v. een leerovereenkomst komen niet in aanmerking voor opleidingscheques.

Opleidingen

Opleidingscheques kunnen enkel gebruikt worden voor arbeidsmarktgerichte of loopbaangerichte opleidingen (i.h.k.v. een persoonlijk ontwikkelingsplan) die recht geven op Vlaams opleidingsverlof.

Om na te gaan of een opleiding in aanmerking komt kan u de opleidingsdatabank Vlaamse opleidingsincentives raadplegen.

Voor de loopbaangerichte opleidingen is het vereist dat het attest ‘opleiding in het kader van een persoonlijk ontwikkelingsplan’ wordt ingevuld.

Aanvraag

De opleidingscheques kunnen online aangevraagd worden via de applicatie ‘Mijn loopbaan’ van de VDAB.

Vanaf 01/09/2020 zal de aankoopprocedure verlopen via het Departement Werk en Sociale Economie.

Per kalenderjaar kan men voor max. 250 euro aan opleidingscheques aankopen. De helft (50%) hiervan wordt betaald door de Vlaamse Gemeenschap (max. 125 euro). De werknemer moet de andere helft zelf betalen.

Het maximumbedrag van 250 euro voor de aankoop van opleidingscheques kan verhoogd worden tot 500 euro per schooljaar voor een kort- of middengeschoolde werknemer die Hoger Onderwijs aanvat.

In onderstaande gevallen kan er een verhoogde tegemoetkoming van 100 % aangevraagd worden:

 • De werknemer heeft geen diploma secundair onderwijs en volgt een opleiding basisgeletterdheid of rekenvaardigheid of ICT-vaardigheden, een opleiding Nederlands voor anderstaligen, een opleiding die leidt naar een diploma secundair onderwijs of beroepskwalificatie niveau 4 en vanaf 1 september 2019 een knelpuntopleiding.
 • De werknemer heeft geen diploma hoger onderwijs en volgt een opleiding die leidt naar een bachelordiploma.

Geldigheid cheques

De opleidingscheques zijn voor de werknemer zes maanden geldig vanaf de datum waarop ze uitgegeven zijn en ze worden gebruikt voor de opleiding die erop vermeld is en die begonnen is vóór de geldigheidsdatum van de opleidingscheques verstreken is.

In de volgende gevallen worden de opleidingscheques niet uitbetaald aan de geregistreerde opleidingsverstrekker:

 • als een werknemer de opleidingscheques buiten de periode van zes maanden vanaf de uitgiftedatum aanbiedt als betaalmiddel;
 • als de gevolgde opleiding niet overeenstemt met de opleiding die vermeld is op de opleidingscheques;
 • als de geregistreerde opleidingsverstrekker de opleidingscheques niet binnen een jaar vanaf de uitgiftedatum indient bij de uitgever ervan;
 • als wordt vastgesteld dat de geregistreerde opleidingsverstrekker opleidingscheques inlevert waarop een werknemer vermeld staat die verschilt van de werknemer die de opleiding gevolgd heeft.

De totale waarde van de aangeboden opleidingscheques mag niet groter zijn dan het totaalbedrag van de factuur inclusief btw.

Opleidingscheques waarvan de geldigheidsduur niet is verstreken, worden terugbetaald aan de werknemer op zijn verzoek.

Opleidingscheques die niet worden ingediend door een geregistreerde opleidingsverstrekker binnen één jaar vanaf de datum waarop ze zijn uitgegeven omdat de opleiding niet werd gevolgd, worden automatisch terugbetaald aan de werknemer.

 

Bron: Besluit van 17 mei 2019 van de Vlaamse Regering betreffende de opleidingscheques voor werknemers, BS 27 augustus 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.