Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Opt-in buitenlandse kaderleden en onderzoekers : publicatie aanvraagformulieren

By 31 augustus 2022No Comments

Buitenlandse kaderleden en onderzoekers die nog vallen onder het oude statuut kunnen ervoor opteren om over te stappen naar het nieuwe regime indien voldaan is aan een aantal voorwaarden.

Indien ze de ‘overstap’ niet maken, kunnen zij nog uiterlijk tot 31 december 2023 genieten van het gunstig fiscaal regime.

Opt-in

Sommige buitenlandse kaderleden en onderzoekers kunnen opteren voor het nieuwe stelsel indien ze op 01.01.2022 nog maar maximaal 5 jaar in België verblijven en die tevens voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven onder de nieuwe regeling. Zie voor de voorwaarden ons artikel “Expat-statuut: volledige nieuwe regeling vanaf 2022 – Update standpunt rsz

Ook buitenlandse kaderleden of onderzoekers die thans niet onder de oude expatregeling vielen, maar wel voldoen aan de voorwaarden voor de nieuwe regeling kunnen eventueel instappen in het nieuwe regime.

De werkgever of de vennootschap moet voor deze optie uiterlijk op 31.09.2022 een aanvraag indienen.

Wanneer een positieve beslissing ontvangen wordt, is het nieuwe belastingstelsel van toepassing op de bezoldigingen die vanaf 01.01.2022 worden verkregen voor de overige duur van de tewerkstellingsperiode in België, met een maximum van 5 jaar vanaf de datum van indiensttreding. Deze termijn kan onder voorwaarden verlengd worden met 3 jaren.

Bij een negatieve beslissing kan het oude belastingstelsel nog toegepast worden tot en met 31.12.2023.

Aanvraagformulieren

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de website van de FOD Financiën. 

Het formulier en de bijlagen moeten uiterlijk op 30 september 2022 ingediend worden bij de fiscus in drie afzonderlijke pdf-bestanden:

  • het aanvraagformulier voor een optie in origineel formaat (met actieve velden dus geen scan/afbeelding)
  • het attest dat de ingekomen belastingplichtige/onderzoeker heeft ondertekend, in origineel formaat (met actieve velden dus geen scan/afbeelding)
  • een bestand dat alle andere verplichte bijlagen bevat

Het formulier en de bijlagen kunnen enkel per e-mail verstuurd worden naar het mailadres impatriates@minfin.fed.be.  In de aanvraag moet de werkgever als kenmerk ‘Optie – het ondernemingsnummer van de werkgever/onderneming en de naam en voornaam van de belastingplichtige/onderzoeker’ vermelden.

Bron: website FOD Financiën, Bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.