Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overlegcomité 17/11/2021 – mondmaskerplicht en verplicht telewerk

By 18 november 2021No Comments

Het Overlegcomité heeft op 17/11/2021 de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist aangezien het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames als het aantal patiënten op intensieve zorg de voorbije twee weken bijna verdubbeld is. Bijkomende maatregelen en een strikte naleving zijn van belang om een lockdown te vermijden.

De maatregelen zijn genomen om een totale overbelasting van het gezondheidssysteem te vermijden en het onderwijs en onze economie zo normaal mogelijk te laten functioneren.

Veilige afstand en beperking sociale contacten

Er wordt gewezen op het belang van de naleving van de basisregels om de verspreiding van het coronavirus te kunnen tegengaan, met name 1,5 meter afstand en het beperken van het aantal sociale contacten. Er wordt aanbevolen om de sociale contacten maximaal te beperken en deze bij voorkeur buiten te laten doorgaan.

Brede mondmaskerplicht

Er wordt een brede mondmaskerplicht ingevoerd vanaf 10 jaar. Het mondmasker moet verplicht gedragen worden in de volgende situaties:

 • in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
 • bij de medische en niet-medische contactberoepen;
 • in zorginstellingen;
 • in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
 • bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
 • in winkels en winkelcentra;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen;
 •  in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
 • in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
 • in fitnesscentra
 • in gebouwen voor de erediensten.

Voor het onderwijs beslissen de gemeenschappen of zij al dan niet een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 invoeren.

Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

Covid Safe Ticket+

Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker.

Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt ook verplicht voor:

 • publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten,
 • horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden),
 • schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema’s, musea en (indoor) pret- en themaparken.

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

Verplicht telewerk

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid.

Er moet een maandelijks elektronisch register bijgehouden worden dat ter beschikking gesteld wordt via het portaal van de sociale zekerheid.

Meer informatie kan u terugvinden in ons artikel ‘Opnieuw verplicht telewerk vanaf 20/11 en verplichting tot registratie telewerk‘.

Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik.

Een bijkomende vaccinatiedosis was al voorzien voor een aantal doelgroepen, waaronder 65-plussers, personen met verminderde immuniteit of zij die werden ingeënt met Johnson & Johnson. Nu zal ook de rest van de bevolking in aanmerking komen voor een extra prik.

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

Ventilatie

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

Inwerkingtreding?

De maatregelen zouden gelden van 20 november 2021 tot 28 januari 2022, met een evaluatie van de maatregelen begin januari 2022.

 

Bovenstaande bespreking is onder voorbehoud van de publicatie in het Belgisch Staatsblad en eventuele wijzigingen van de richtlijnen van de bevoegde diensten en/of wijzigingen van de wetgevende bepalingen terzake.

 

Bron: https://www.premier.be/nl/overlegcomite-voortaan-brede-mondmaskerplicht-en-verplicht-telewerk

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.