Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overlegcomité 18/12 – strengere regels rond reizen en controle telewerk – update

By 12 januari 2021januari 29th, 2021No Comments

Het Overlegcomité heeft op 18/12/2020 de coronasituatie in België opnieuw bekeken. Gelet op het stilvallen van de daling van de cijfers werd beslist dat er geen versoepelingen van de huidige regels mogelijk zijn.

Er werden bijkomende regels genomen en er wordt ingezet op een strengere controle van de bestaande regels.

Reizen

Reizen wordt afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt.

Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

ALLE reizigers naar België, ongeacht het gekozen transportmiddel, moeten ten vroegste 48 uur voorafgaand aan de aankomst in België, Passenger Location Form (PLF) invullen.

Uitzondering:  reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen PLF-document invullen.

Voor elke passagier van 16 jaar en ouder moet een afzonderlijk formulier ingevuld worden. De gegevens van kinderen onder 16 jaar moeten ingevuld worden op het formulier van een begeleidende volwassene indien vergezeld van een volwassene. Indien kinderen onder de 16 jaar alleen reizen dienen ze ook een formulier in te vullen.

Bij terugkomst na een dergelijke reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen, met aansluitend negatief testresultaat. Deze quarantaine is niet verplicht wanneer uit het Passenger Location Form (PLF) van de reiziger zou blijken dat de kans op besmetting laag is omwille van zijn of haar gedrag. De berekening van deze risico-score op het PLF zal worden verstrengd.

Begin 2021 wordt er een nieuw PLF-systeem geïntroduceerd , waarbij er een onderscheid zal gemaakt worden tussen professionele en privéreizen. Zakenreizigers met een attest van de werkgever moeten dan niet langer in quarantaine indien uit hun PLF geen risico-gedrag blijkt. Alle andere reizigers moeten in alle omstandigheden wèl de quarantaine  respecteren.

Alle niet-inwoners (vanaf 12 jaar) die vanuit een rode zone naar België reizen moeten vanaf 25/12 verplicht een recent negatief testresultaat (72 uur) voorleggen.

Uitzonderingen (aangepast door MB 12/01/2021)

 • Reizigers die niet via een lucht- of zeevervoerder naar België komen, en bovendien maximum voor 48u in het buitenland waren, of maximum 48 uur in België zullen blijven, moeten geen negatieve test kunnen voorleggen.
 • Reizigers die louter transiteren via luchtverkeer en die zich uitsluitend in de transitzone zonder zich op het Belgische grondgebied te begeven, dienen eveneens niet over een negatief testresultaat te beschikken. In het geval van een georganiseerde reis, is de vervoerder ertoe gehouden te controleren dat deze personen, voorafgaand aan het instappen op het georganiseerd vervoer, een negatief testresultaat voorleggen. Bij gebrek aan een negatief testresultaat is de vervoerder ertoe gehouden het instappen te weigeren.
 • voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
  – de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
  – de zeevarenden;
  – de “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
  – de grensarbeiders;
 • de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
 • de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

Het voorleggen van een negatieve test, geeft geen uitzondering op het verplicht invullen van het PLF en de eventuele verdere gevolgen, namelijk het zich in quarantaine plaatsen en een verplichte test op dag 7 na aankomst in België.

Opgelet: Het document moet op papier of in elektronische vorm onmiddellijk beschikbaar zijn voor controle. Het document moet in het Nederlands, Frans, Duits of Engels opgesteld zijn.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Voor het Verenigd Koninkrijk gelden specifieke regels  tot 31/12/2020.

Controle telewerk

Telewerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, activiteiten of de dienstverlening.

Op 17/12 hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk de werkgevers en werknemers opgeroepen deze verplichting strikt na te leven.

Er komt een versterkte controle op telewerk, zowel in de privé- als in de publieke sector.

De vakbonden en werkgevers wordt gevraagd om versterkende maatregelen voor te stellen, in het bijzonder om hoogrisicosituaties te vermijden.

De Comités voor Bescherming en Preventie op het Werk zullen mee toezien op het naleven van de sanitaire maatregelen en regels inzake veilige afstand.

De SIOD heeft voor januari en februari 2021 ook flitscontroles aangekondigd m.b.t. telewerk COVID-19.

 

Bron: https://www.premier.be/nl/geen-versoepeling-maar-strengere-reisregels-en-strikte-controle; MB van 20 december 2020 houdende wijziging van het MB van  28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/12/2020; MB van 19 december 2020 houdende wijziging van het MB van  28/10/2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 20/12/2020; KB van 12/01/2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 12 januari 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.