Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Verlenging vaccinatieverlof tot 30/06/2022 – update

By 12 januari 2021januari 13th, 2022No Comments

Vaccinatieverlof – werknemer

Voor de periode van 09/04/2021 t.e.m  31/12/2021 werd er een regeling van klein verlet ingevoerd voor werknemers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus (zie artikel ‘Klein verlet voor werknemers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus? – update‘).

De invoering van dat omstandigheidsverlof heeft tot doel werknemers, onder bepaalde voorwaarden, het recht te geven op een bezoldigde afwezigheid gedurende de tijd die nodig is voor de vaccinatie.

Er werd bij de invoering voorzien dat bij KB de datum van buitenwerkingtreding uitgesteld kon worden tot 30 juni 2022.

De wet van 23/12/2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie voorziet de verlenging van het recht op klein verlet  tot en met 30 juni 2022 alsook de mogelijkheid om bij KB een bijkomende periode tot en met 31 december 2022 te bepalen. Dit gelet op de vaccinatiecampagne die werd gelanceerd voor het toedienen van een ‘boosterdosis’.

Vaccinatieverlof – begeleiding minderjarige kinderen en personen met een handicap of onder voogdij

Deze wet voorziet ook in de uitbreiding van het recht op klein verlet voor werknemers die hun minderjarige kinderen  of personen met een handicap of onder voogdij naar een vaccinatieplaats begeleiden (zie artikel ‘Recht op klein verlet (vaccinatieverlof) voor minderjarige kinderen en meerderjarige kinderen met een handicap of onder voogdij – update‘).

Inwerkingtreding?

Bovenvermelde wijzigingen treden in werking op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad (met name 12/01/2022) en loopt af op 30 juni 2022. Een verdere verlenging is mogelijk tot 31 december 2022.

Er is momenteel dus een lacune in de wetgeving voor de periode van 01/01/2022 – 11/01/2022. Volgens de FOD WASO wordt er gewerkt aan een wetgevend initiatief om de verlenging toe te passen vanaf 01/01/2022. 

 

Bron: Wet van 23 december 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 12 januari 2022. 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.