Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Overlegcomité 5/03/2021: onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten

By 10 maart 2021No Comments

Het Overlegcomité heeft op 05/03/2021 de coronasituatie opnieuw besproken. Er werd daarbij benadrukt dat voorzichtigheid nog steeds vereist is maar men wil een eerste stap zetten voor onderwijs, jongeren en buitenactiviteiten.

Buitenactiviteiten

Gelet op het mentale welzijn van de bevolking en het feit dat het risico op besmetting buiten kleiner is, wordt het maximum aantal personen waarmee men buiten mag samenkomen verhoogd.

Vanaf  8 maart is het toegelaten om elkaar met 10 personen buiten (kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld) ontmoeten. Het blijft daarbij belangrijk om 1,5 meter afstand te houden.

Begrafenissen

Gelet op het advies van de GEMS van 23 februari 2021, waarin gewezen wordt op de gevolgen die het beperken van begrafenissen tot 15 personen kan hebben voor de geestelijke gezondheid, met name wat betreft de moeilijkheid om te rouwen om dierbaren; dat een vroegere versoepeling van de beperkingen dan in andere sectoren wordt aanbevolen.

Vanaf 8 maart kan men op een begrafenis of uitvaart in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn of op de begraafplaats afscheid nemen met maximaal 50 personen.

De begrafenissen en crematies vinden plaats zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam

Privésauna’s

Overwegende dat het virus, indien de regels inzake hygiëne nauwgezet worden opgevolgd, weinig overlevingskansen lijkt te hebben in een sauna (hogere temperaturen 70-100° C of 158-212° F). Deze versoepeling zou evenwel beperkt blijven tot sauna’s voor privégebruik teneinde onderling contact tussen personen te vermijden. Ook zou de vochtige omgeving van stoomcabines, hammams, jacuzzi’s en dergelijke meer een omgeving zijn waar het virus net wel kan overleven zodat versoepelingen met betrekking tot die faciliteiten daarom nog niet verantwoord zijn.

Vanaf 8 maart kunnen de privésauna’s terug openen, voor zover deze gebruikt worden door personen van hetzelfde huishouden of personen die een duurzaam contact onderhouden.

Fotografen

Vanaf 8 maart mogen fotografen in hun lokalen meer personen tegelijkertijd ontvangen, voor wat betreft personen van hetzelfde huishouden onderling, personen die een duurzaam contact onderhouden of kinderen onderling tot en met 12 jaar.

Reizen

Het Overlegcomité heeft beslist het verbod op niet-essentiële reizen vanuit en naar België, voorlopig aan te houden tot 18 april 2021. De maatregel zou op het eerstvolgende overlegcomité opnieuw geëvalueerd worden. Het Overlegcomité zal op 26 maart opnieuw een stand van zaken opmaken van de coronasituatie in ons land.

Er werd ook aan het MB toegevoegd dat de verplichtingen (PLF en negatieve test) niet van toepassing zijn op de reizen van de volgende categorieën van personen:

1° voor zover zij in het kader van hun functie naar België reizen:
– de transportwerkers of vervoeraanbieders, met inbegrip van vrachtwagenchauffeurs die goederen voor gebruik op het grondgebied vervoeren en zij die alleen maar op doorreis zijn;
– de zeevarenden;
– de “Border Force Officers” van het Verenigd -Koninkrijk;
– de grensarbeiders;
2° de grensscholieren die naar België reizen in het kader van het leerplichtonderwijs;
3° de personen die naar België reizen in het kader van grensoverschrijdend co-ouderschap.

 

Bron:  Ministerieel besluit van 6 maart 2021 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 07/03/2021.

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.