Skip to main content
Sociaal-Juridisch

Paritair Comité voor de bouwsector sluit sectorakkoord voor de periode 2023-2024

By 29 juni 2023juni 30th, 2023No Comments

Op 26 juni 2023 hebben de sociale partners van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC124) als één van de eerste het sectoraal akkoord afgesloten. Bij de onderhandelingen moesten de partijen binnen PC124 rekening houden met de opgelegde maximum loonmarge van 0 %.

Naast de bepalingen over het loon, werd tevens onderhandeld over de opleidingsdagen, leeftijdsvereisten bij SWT en de tijdskredietstelsels landingsbaan.

Hieronder de krijtlijnen opgesomd :

  • Koopkrachtpremie

Werkgevers die een hoge of uitzonderlijke hoge winst behaald hebben in 2022 zullen een koopkrachtpremie aan hun arbeiders dienen toe te kennen.

Onder hoge winst wordt begrepen de bedrijfswinst van het boekjaar 2022 (code 9901 op de jaarrekening) op niveau van de technische bedrijfseenheid is 1,15 keer hoger dan de gemiddelde winst over de vorige 3 voorafgaandelijke afgesloten boekjaren.

Uitzonderlijke hoge winst is dan wanneer de bedrijfswinst 1,5 keer hoger is dan de gemiddelde winst over de vorige 3 voorafgaandelijke afgesloten boekjaren.

Bedrag koopkrachtpremie:

Winst

Bedrag

1,15 keer hoger dan gemiddelde winst

250 €

1,25 keer hoger dan gemiddelde winst

500 €

1,5 keer hoger dan gemiddelde winst

750 €

De koopkrachtpremies mogen in totaal echter slechts maximaal 15 % van de winst van 2022 bedragen. Bij een overschrijding moeten de premies verhoudingsgewijs aangepast worden.

De uitkering wordt voorzien in december 2023 aan de arbeiders die op dat moment nog in dienst zijn, en dit pro rata de effectief gewerkte dagen of uren in 2022.

  • Ecocheques

Het bedrag van de ecocheques wordt verhoogd naar 115 euro per referteperiode, i.p.v. 100 euro. De overige regels blijven overeind.

  • Mobiliteit

Vanaf 01/09/2023 moet er een mobiliteitsdag toegekend worden vanaf 30.000 kilometer op jaarbasis.

Daarnaast zal van voormelde datum de mobiliteitsvergoeding voor de chauffeur die alleen rijdt verhoogd worden naar 0,035 euro per km en de fietsvergoeding 0,27 euro per kilometer bedragen.

  • SWT en tijdskrediet, landingsbanen

De sectorale regels i.v.m. SWT, tijdskrediet en landingsbanen zijn verlengd tot 30/06/2025.

Bij het tijdskrediet met motief is ook een voltijds of halftijds tijdskrediet mogelijk i.p.v. enkel een 1/5de onderbreking.

  • Opleiding

Bestaande cao’s worden verlengd tot 31/12/2024.

Het individueel opleidingsrecht in de ondernemingen met 20 werknemers of meer wordt beperkt tot 2,5 dagen tot en met 2025 (in tegenstelling tot de 4 en 5 dagen in de arbeidsdeal). Er wordt een groeipad vastgelegd dat voorziet dat dit aantal dagen vanaf 2026 elk jaar met een halve dag verhoogd wordt om vanaf 2030 het aantal van 5 dagen te bereiken. Het groeipad zal maximaal met weekdagopleidingen moeten ingevuld worden.

  • Studentenarbeid

Het huidige studentenbarema wordt opgeheven en vanaf 01/07 geldt voor alle studenten het loon van cat. I als minimumloon.

Studentarbeid op zaterdag wordt mogelijk voor alle studenten (ook voor diegene die geen bouwopleiding volgen). De opleiding basisveiligheid moet gevolgd worden binnen de 5 werkdagen in hun arbeidsregime.

Voor de leerlingen “duaal leren” wordt bij de Vlaamse overheid tussengekomen om de beperkingen van hun tewerkstelling als student bij hun stagegever in juli/augustus op te heffen, zonder dat de duur van de tewerkstelling meer dan 1 maand mag bedragen.

Daarnaast worden nog diverse onderdelen behandeld zoals o.a. een bijkomende dag anciënniteitsverlof wanneer een anciënniteit van 30 jaar bereikt is.

Bron: Sectoraal akkoord in het paritair comité voor het bouwbedrijf van 26 juni 2023.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om je gebruikservaring te optimaliseren. Door op “Accepteren” te klikken, ga je akkoord met het plaatsen van deze cookies.